Doktorandrådet vid NVS

This page in English

NVS doktorandråd 2016. Foto: Selma Wolofsky.

Doktorandrådet består av en representant från varje sektion på NVS.

Vad är syftet med doktorandrådet och vad vill de? Läs mer under doktorandrådets engelska sida.

Rådets ledamöter

Ordförande

Forskarstuderande

Chenhong Lin

Enhet: Sektionen för Neurodegeneration
E-post: chenhong.lin@ki.se

Vice ordförande

Forskarstuderande

Nuno Leal

Enhet: Sektionen för neurogeriatrik
E-post: nuno.leal@ki.se

Doktorand

Emelie Karlsson

Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: emelie.karlsson.1@ki.se

Sektionernas representanter

Sektionen för Aging Research Center (ARC)

Forskarstuderande

Emerald Heiland

Enhet: ARC (Aging Research Center)
E-post: emerald.heiland@ki.se

Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Forskarstuderande

Carrie Tran

Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: carrie.tran@ki.se

Sektionen för arbetsterapi

FOU-praktikant

Sophie Gaber

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: sophie.gaber@ki.se

Sektionen för fysioterapi

Doktorand

Emelie Karlsson

Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: emelie.karlsson.1@ki.se

Sektionen för klinisk geriatrik

Forskarstuderande

Gustav Mårtensson

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: gustav.martensson@ki.se

Sektionen för neurodegeneration

Doktorand

Ceren Emre

Enhet: Schultzberg
E-post: ceren.emre@ki.se

Sektionen för neurogeriatrik

Forskarstuderande

Hazal Haytural

Enhet: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
E-post: hazal.haytural@ki.se

Sektionen för omvårdnad

Doktorand

Maria Fjell

Telefon: 08-524 837 42
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: maria.fjell@ki.se

Sektionen för socialt arbete

Ingen representant för närvarande

Sektionen för tillämpad neuroendokrinologi

Ingen representant för närvarande

Sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi

Doktorand

Ipsit Srivastava

Enhet: Sektionen för translationell alzheimer neurobiologi
E-post: ipsit.srivastava@ki.se

Följ oss på FB och Twitter

Till doktorandrådets sida på Facebook

Förslag och synpunkter

Har du förslag eller synpunkter som du vill förmedla till doktorandrådet så kan du skicka ett e-post meddelande till rådets ordförande.

Länkar