Aktion Livräddning: Utbildning i självmordsprevention

Aktion Livräddning är en utbildning i självmordsprevention med syfte att sprida kunskap om psykisk ohälsa och självmord för att förebygga självmord. Varje termin sedan 2008 erbjuds utbildningen till ett nytt område i Stockholm.Aktion livräddning

Introducerande utbildning

Höstterminen 2016 i Kungsholmen, Bromma och Ekerö -Hässelby och Vällingby - Rinkeby, Kista, Husby, Akalla, Tensta och Spånga.

Hittills har cirka 1900 personer utbildats i den första introducerande allmänna endagsutbildningen tillsammans med Daniel Frydman (psykiater, leg psykoterapeut, psykoanalytiker). Under 2013 utbildades personer från Sundbyberg och Solna, under våren 2014 var vi i Södertälje, Salem och Nykvarns kommuner, under hösten 2014 besökte vi Botkyrka och Huddinges kommuner och under våren 2015 var vi i Nacka och Värmdö. Under hösten 2015 var vi i Skärholmen, Älvsjö, Gröndal och Liljeholmen, Järfälla, Upplands Bro, Upplands Väsby och Sigtuna. Vårterminen 2016 i Norrtälje, Åkersberga, Vallentuna och Österåker samt till Djurgårdens, Norrmalms, Vasastans och Östermalms stadsdelar .

Målgrupp

Den introducerande endagsutbildningen riktar sig främst till personer som i sitt yrke på något vis kommer i kontakt med självmordsnära och sårbara människor. 

Under utbildningsdagen belyses följande områden med samverkan som en röd tråd:

 • Fakta om självmord, myter och tabun
 • Sambandet mellan självmord och psykisk ohälsa
 • Vikten av ett öppet samtalsklimat. Att våga tala om självmord
 • Bemötande av självmordnära patienter och det professionella förhållningssättet
 • Riskfaktorer - vad bör du vara uppmärksam på?
 • Skyddande faktorer för självmordshandling
 • Unga och självmord orsak, behandling och prevention
 • Att möta närståendes behov - frågorna, sorgen och krisbearbetningen
 • Syftet med en självmordriskbedömning - varför behövs den och när ska den utföras?

Under utbildningsdagen med fokus på unga fokuserar vi på samma områden som ovan men med barn och unga som en röd tråd. 

Utbildningstillfällen hösten 2016

För områdena Kungsholmen, Bromma och Ekerö

29 september, Landstingssalen (ingång på baksidan), Hantverkargatan 45 

13 oktober, Landstingssalen (ingång på baksidan), Hantverkargatan 45 

27 oktober, Landstingssalen (ingång på baksidan), Hantverkargatan 45 

För områdena Hässelby och Vällingby

22 september, Ängbysalen i Ängbykyrkan, vid Islandstorget 

För områdena Rinkeby, Kista, Husby, Akalla, Tensta, Spånga

20 oktober, Folkets Hus i Sundbyberg 

10 november, Folkets Hus i Sundbyberg 

17 november, Folkets Hus i Sundbyberg 

Tid: 09.00-16.00

Föreläsare: Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker och leg. psykoterapeut

Utbildningen är kostnadsfri. Lunch ingår inte, kaffe och fika ingår

Reservation för ändringar gäller samtliga utbildningstillfällen. Maila ansvarig kort innan utbildningstillfället för aktuell information. 

Fördjupningsutbildningar

Till de som deltagit i den allmänna endagsutbildningen erbjuder vi, som en del i Aktion Livräddning, även fördjupningsutbildningar. Utbildningarna fokuserar på olika teman och frågor inom självmordsförebyggande arbete. Syftet är att sprida spetskunskap samt ytterligare förankra den kunskap som erbjöds under den allmänna utbildningen. Under hösten 2016 erbjuder vi fördjupningsutbildningar i Djurgården, Norrmalm, Vasastan, Östermalm samt Norrtälje, Vallentuna och Österåker.

Seminarium om samverkan och samarbete kring självmord och självmordsnärhet

Vad betyder ett gott samarbete när någon går i självmordstankar? Vilka samarbetar jag med, och hur? Denna fördjupande utbildning syftar till att skapa dialog kring samverkan och samarbete inom och mellan verksamheter/aktörer. Utbildningen består av handfasta tips och fördelar ut konkreta verktyg för hur samarbete kan komma till stånd och utvecklas till något hållbart och långsiktigt. Tanken är att vi genom förbättrad samverkan och ökade kunskaper om självmordsnärhet skall förhindra och förebygga självmord.

För områdena Djurgården, Norrmalm, Vasastan och Östermalm

Onsdagen 23 november 2016 

Tid: 08:30-12:30

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, T-bana Rådmansgatan.

Föreläsare: Johan Andreen, barn- och ungdomspsykiater, specialist i psykiatri

Utbildningen är kostnadsfri.

För områdena Norrtälje, Vallentuna och Österåker

Torsdagen 24 november 2016 

Tid: 13:00-16:30 

Plats: Folkets hus i Norrtälje

Föreläsare: Johan Andreen, barn- och ungdomspsykiater, specialist i psykiatri

Utbildningen är kostnadsfri.

Mötet med den självmordsnära

 • Varför är svåra samtal svåra?
 • Attityder till självmord - vad gör de med oss?
 • Om området mellan totalt omhändertagande och avvisande
 • Andliga, existentiella eller religiösa frågor - vågar man beröra sånt?
 • Hur kan jag stå till förfogande om jag helst vill gå därifrån?
 • En enkel samtalsmetodik
 • När någons rätt att ta sitt liv kolliderar med min skyldighet att förhindra det
 • Den självmordsnäras ambivalens - en viktig bundsförvant
 • Att möta självmordsnära i vården eller på stan

För områdena Djurgården, Norrmalm, Vasastan och Östermalm

Måndagen 3 oktober 2016 

Tid: 09.00-12.00 

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, T-bana Rådmansgatan.

Föreläsare: Hans Gentzel, leg psykoterapeut och sjukhuspräst 

Utbildningen är kostnadsfri.

Måndagen 17 oktober 2016 

Tid: 09.00-12.00 

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, T-bana Rådmansgatan.

Föreläsare: Hans Gentzel, leg psykoterapeut och sjukhuspräst 

Utbildningen är kostnadsfri.

För områdena Norrtälje, Vallentuna och Österåker

Onsdagen 21 september 2016 

Tid: 09.30-12.30 

Plats: Folkets hus i Åkersberga

Föreläsare: Hans Gentzel, leg psykoterapeut och sjukhuspräst 

Utbildningen är kostnadsfri.

Onsdagen 5 oktober 2016 

Tid: 09.30-12.30 

Plats: Folkets hus i Norrtälje

Föreläsare: Hans Gentzel, leg psykoterapeut och sjukhuspräst 

Utbildningen är kostnadsfri.

Transkulturella aspekter

Att kunna förebygga självmord kräver inte bara kunskaper i suicidprevention utan också i hur detta problem tar sig i uttryck i olika kulturer. Denna halvdag handlar om hur vi kan förebygga självmord i ett mångkulturellt samhälle.

För områdena Djurgården, Norrmalm, Vasastan och Östermalm

Torsdagen 27 oktober 2016 

Tid: 09.00-12.00 

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, T-bana Rådmansgatan.

Föreläsare: Maria Sundvall, psykiater 

Utbildningen är kostnadsfri.

För områdena Norrtälje, Vallentuna och Österåker

Tisdagen 25 oktober 2016 

Tid: 13.00-16.00

Plats: Folkets hus i Åkersberga

Föreläsare: Maria Sundvall, psykiater

Utbildningen är kostnadsfri.

Kontakt

Linda Karlsson: linda.karlsson@ki.se, 0760-522 412

Anmälan

Skicka en samlad lista på de som vill delta från din verksamhet. Ange namn och email till alla deltagare samt ange utbildningstyp (introducerande utbildning eller fördjupning) samt datum.

Anmälan skickas till Laila Lindahl:  laila.lindahl@ki.se

Anmälan sker löpande och med först till kvarn

PreventionUtbildningsprogram