Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

This page in English

Gruppbild Enheten för interventions- och implementeringsforskning, IMM

Vi är ett tvärvetenskapligt team som forskar om metoder för att förhindra risker och främja hälsa och prestation på arbetsplatsen. Våra studier visar att det finns stora fördelar med att investera i arbetsmiljö och hälsorelaterade insatser för både individen, arbetsgivaren och samhället. För oss är det avgörande att forskningsresultat snabbt kommer till användning och gör nytta. Vi arbetar därför också med implementeringsforskning där vi undersöker de bästa sätten att föra in nya kunskaper i olika typer av verksamheter. 

Vi forskar för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Enheten har ett sexårigt programstöd för att utveckla forskningsområdet inom företagshälsovård.

Vi arbetar med att stödja evidensbaserad praktik i hälsofrämjande insatser på arbetsplatser genom att:

  • utveckla och utvärdera metoder för att främja arbetsförmåga, hälsa och produktivitet.
  • utvärdera metoders kostnadseffektivitet
  • utarbeta stöd för effektiv implementering

Forskningen bedrivs i partnerskap med företagshälsovården och arbetsmarknadens parter inom såväl offentlig som privat sektor. Tillsammans med andra universitet har vi skapat Kompetenscentret för företagshälsa.

Dessutom erbjuder vi utbildningar i arbete och hälsa samt kurser i bland annat implementeringsforskning och evidensbaserad praktik.

Enhetschef

Professor

Irene Jensen

Telefon: 08-524 832 12
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning
E-post: Irene.Jensen@ki.se

Personal

Emmanuel AboagyeDoktorand
Iben AxénPostdoc
Gunnar BergströmForskare
Elisabeth Björk BrämbergForskarassistent
Christina BjörklundForskare
Lennart BodinProfessor emeritus
Hanna BonnevierKommunikatör
Aikaterini GrimaniPostdoc
Jan HagbergStatistiker
Therese HellmanPostdoc
Irene JensenProfessor
Ulf JohansonAnknuten, Professor emeritus
Bozana JohanssonDoktorand
Lydia KwakForskningssamordnare
Malin Lohela KarlssonForskarassistent
Caroline LornuddPsykolog
Eva NilssonProjektadministratör
Lotta NyberghPostdoc
Teresia NymanForskare
Ulrich StoetzerForskare
Carl StrömbergEkonom, Forskningsassistent
Charlotte WåhlinForskare
Cecilia ÅkerblomForskare

Projekt

Rapporter

En kartläggning av förutsättningar för arbetsplatsnära insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin.

Insatser via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa - en kartläggning av forskningen.

Evidensbaserad praktik i företagshälsovården. Nationell undersökning om kunskap, attityder, hindrande och stödjande faktorer - en treårsuppföljning.

Effekter av hälsoundersökningar via arbetsplatsen - vad säger den vetenskapliga evidensen? 

Tidiga indikationer för mobbning inom akademisk och industriell miljö

Checklista - tidiga indikationer för mobbning

Metoder för företagshälsovården att främja goda matvanor och fysisk aktivtet på arbetsplatsen 

En processutvärdering av multimodala team inom ramen för rehabiliteringsgarantin 

Övrigt material

Riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Info till arbetsgivare om tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Bildspel för presentation av Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Riktlinjer för utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Info till arbetsgivare om utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Info till arbetsgivare om hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Riktlinjer vid ländryggsbesvär

Info till arbetsgivare om ländryggsbesvär

Ryggboken

Nyhet - Arbetsplatsnära insatser viktigt vid sjukskrivning för psykisk ohälsa

7 maj 2015: Arbetsplatsnära insatser viktigt vid sjukskrivning för psykisk ohälsa

I media 2016

29 mars 2016: Forskaren och arbetshälsoekonomen Malin Lohela Karlsson intervjuas i TV4 Nyhetsmorgon med anledningen av den nya AFS:en om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

9 mars 2016: Forskaren Malin Lohela Karlsson medverkar i Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressen, Arbetsmiljöverkets informationskampanj om nya föreskrifterna organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna börjar gälla från och med den 31 mars 2016.

26 januari 2016: Nya riktlinjer för att behandla alkoholproblem - artikel på Suntarbetsliv.se

 

Äldre nyheter:

15 oktober 2015: Så kan arbetsgivare förebygga psykisk ohälsa - intervju med professor Irene Jensen i Dagens arbete

20 september 2015: Rimlig arbetsbörda viktigast för att minska psykisk ohälsa - intervju med professor Irene Jensen i Dagens nyheter

2 maj 2015: Tidiga insatser för ryggbesvär - inslag i SVT Nyheter

 

Webbutbildningar

Evidensbaserad praktik, intro av Irene Jensen

 

Länkar

FöretagshälsovårdHälsoekonomiIntegrativ medicinNätverkOrganisationPsykologiRehabiliteringRiktlinjerUtvärderingYrkesmedicin