Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

This page in English

Gruppbild Enheten för interventions- och implementeringsforskning, IMM

Vi är ett tvärvetenskapligt team som forskar om metoder för att förhindra risker och främja hälsa och prestation på arbetsplatsen. Våra studier visar att det finns stora fördelar med att investera i arbetsmiljö och hälsorelaterade insatser för både individen, arbetsgivaren och samhället. För oss är det avgörande att forskningsresultat snabbt kommer till användning och gör nytta. Vi arbetar därför också med implementeringsforskning där vi undersöker de bästa sätten att föra in nya kunskaper i olika typer av verksamheter. 

Vi forskar för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Enheten har ett sexårigt programstöd för att utveckla forskningsområdet inom företagshälsovård.

Vi arbetar med att stödja evidensbaserad praktik i hälsofrämjande insatser på arbetsplatser genom att:

  • utveckla och utvärdera metoder för att främja arbetsförmåga, hälsa och produktivitet.
  • utvärdera metoders kostnadseffektivitet
  • utarbeta stöd för effektiv implementering

Forskningen bedrivs i partnerskap med företagshälsovården och arbetsmarknadens parter inom såväl offentlig som privat sektor. Tillsammans med andra universitet har vi skapat Kompetenscentret för företagshälsa.

Dessutom erbjuder vi utbildningar i arbete och hälsa samt kurser i bland annat implementeringsforskning och evidensbaserad praktik.

Enhetschef

Professor

Irene Jensen

Telefon: 08-524 832 12
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning
E-post: Irene.Jensen@ki.se

Personal

Emmanuel AboagyeDoktorand
Iben AxénDocent
Gunnar BergströmForskare
Elisabeth Björk BrämbergForskarassistent
Christina BjörklundForskare
Lennart BodinProfessor emeritus
Andreas EklundPostdoc
Aikaterini GrimaniPostdoc
Jan HagbergStatistiker
Therese HellmanAnknuten
Irene JensenProfessor
Ulf JohansonAnknuten, Professor emeritus
Bozana JohanssonDoktorand
Lydia KwakForskningssamordnare
Malin Lohela KarlssonAnknuten
Caroline LornuddPostdoc
Eva NilssonProjektadministratör
Lotta NyberghPostdoc
Teresia NymanForskare
Ulrich StoetzerForskare
Carl StrömbergEkonom
Charlotte WåhlinForskare
Cecilia ÅkerblomForskare

Nyheter

Mars 2017: Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning

Februari 2017: Medicinsk Yoga på arbetsplatsen - upplevd stress och arbetsförmåga - en förstudie

Projekt

Internationella publikationer under 2017

Axén I, Follin G. Medical yoga in the workplace setting-perceived stress and work ability-a feasibility study. Complement Ther Med. 2017 Feb;30:61-66. doi: 10.1016/j.ctim.2016.12.001. Epub 2016 Dec 7.

Internationella publikationer under 2016

E Aboagye E, Jensen I, Bergström G, Hagberg J, Axén I, Karlsson ML. Validity and test-retest reliability of an at-work production loss instrument. Occupational Medicine 2016;66(5):377-82.

Ahonen G, Pensola T, Lohela-Karlsson M, Aasnaess S. The cost of illness of the working-age population in the Nordic countries in 2012: A comparison to 1991. (2016). Tietoa työstä.

Amcoff K,  Joossens M,  Pierik MJ,  Jonkers D,  Bohr J,  Joossens S,  Romberg-Camps M,  Nyhlin N,  Wickbom A,  Rutgeerts PJ,  Tysk C,  Bodin L,  Colombel JF,  Vermeire S,  Halfvarson J. Concordance in Anti-OmpC and Anti-I2 Indicate the Influence of Genetic Predisposition: Results of a European Study of Twins with Crohn's Disease. Journal of Crohn's & colitis 2016 10;6 695-702 JIF (2015) 6.59

Axén I and Bodin L. Searching for the optimal measuring frequency in longitudinal studies -- an example utilizing short message service (SMS) to collect repeated measures among patients with low back pain BMC Medical Research Methodology 2016 16:119

Axén I, Follin: Medical yoga in the workplace setting - perceived stress and work ability - a feasibility study. Accepted in Complementary Therapies in Medicine, 2016

Blom V, Bodin L, Bergström G, Svedberg S. Applying the Demand-control-support model on burnout in managers and non-managers. IJWHM. 2016;9(1).

Eklund A, Jensen I, Lohela-Karlsson M, Leboeuf-Yde C, Axen I. Absence of low back pain to demarcate an episode: a prospective multicentre study in primary care. Chiropr Man Therap. 2016; 24:3.

Eklund A, Bergström G, Bodin L, Axén I. Do psychological and behavioral factors classified by the West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory (Swedish version) predict the early clinical course of low back pain in patients receiving chiropractic care? BMC musculoskeletal disorders 2016 17; 75-

Hellman T, Jensen I, Bergstrom G, Bramberg EB. Essential features influencing collaboration in team-based non-specific back pain rehabilitation: Findings from a mixed methods study. Journal of interprofessional care. 2016 May;30(3):309-15.

Hellman T, Jensen I, Orchard C, Bergstrom G. Preliminary testing of the Swedish version of the Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS-S). J Interprof Care. 2016;30(4):499-504.

Kongsted A, Kent P, Axen I, Downie AS, Dunn KM. What have we learned from ten years of trajectory research in low back pain? BMC Musculoskelet Disord. 2016 May 21; 17:220.

Kwak L, Berrigan D, Van Domelen D, Sjöström M, Hagströmer M. Examining differences in physical activity levels by employment status and/or job activity level: Gender-specific comparisons between the United States and Sweden. Journal of Science and Medicine in Sports and Exercise, 2016:19(6); 482-487.

Lindmark U, Wagman P, Wåhlin C, Rolander B. Workplace Health in Dental Care  - A Salutogenic Approach". Journal of Dental Hygiene 9 nov 2016

Mather L, Blom V, Bergstrom G, Svedberg P. An Underlying Common Factor, Influenced by Genetics and Unique Environment, Explains the Covariation Between Major Depressive Disorder, Generalized Anxiety Disorder, and Burnout: A Swedish Twin Study. Twin research and human genetics: the official journal of the International Society for Twin Studies. 2016:1-9.

Martinsson C, Lohela Karlsson M, Kwak, L., Bergström, G., Hellman, T. What incentives govern when employers make their decision about whether or not to engage in OHS interventions at the workplace? 2016: 16; 854. A qualitative study. BMC Public Health

Rolander B, Wåhlin C, Johnston V, Wagman P, Lindmark U. Changes in division of labour and tasks within public dentistry: relationship to employees work demands, health and work ability. Acta Odontol Scand. 2016 Aug;74(6):471-9. doi: 10.1080/00016357.2016.1203023. Epub 2016 Jul 8.

Svedberg P, Hallsten L, Narusyte J,  Bodin L,  Blom V. Genetic and environmental influences on the association between performance-based self-esteem and exhaustion: A study of the self-worth notion of burnout. Scandinavian journal of psychology 2016 57;5 419-26

Öst Nilsson A, Eriksson G, Johansson U, Hellman T. Experiences of the return to work process after stroke while participating in a person-centred rehabilitation programme. Scand J Occup Ther. 2016 Nov 11:1-8

Svenska rapporter

Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning

Aboagye E, Nordkvist P, Jensen I, Wåhlin C, Hermansson U, Lohela-Karlsson M. Kostnadsjämförelse mellan tre rehabiliteringsprogram för anställda med alkoholproblem: ett arbetsgivarperspektiv. Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Institutet för miljömedicin (IMM). Karolinska Institutet. Stockholm 2016.

Lohela-Karlsson M, Martinsson C, Kwak L, Bergström G, Hellman T. Viktiga incitament för svenska arbetsgivare vid genomförande av arbetsmiljöinsatser (eng.Important incentives for Swedish employers to implement work environmental interventions). Enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, 2016

Hermansson U. och Företagshälsans riktlinjegrupp. Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen. En sammanställning från Företagshälsans riktlinjegrupp 4/2016. Enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, 2016.

En kartläggning av förutsättningar för arbetsplatsnära insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin.

Insatser via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa - en kartläggning av forskningen.

Evidensbaserad praktik i företagshälsovården. Nationell undersökning om kunskap, attityder, hindrande och stödjande faktorer - en treårsuppföljning.

Effekter av hälsoundersökningar via arbetsplatsen - vad säger den vetenskapliga evidensen? 

Tidiga indikationer för mobbning inom akademisk och industriell miljö

Checklista - tidiga indikationer för mobbning

Metoder för företagshälsovården att främja goda matvanor och fysisk aktivtet på arbetsplatsen 

En processutvärdering av multimodala team inom ramen för rehabiliteringsgarantin 

Övrigt material

Riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Info till arbetsgivare om tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Bildspel för presentation av Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Riktlinjer för utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Info till arbetsgivare om utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Info till arbetsgivare om hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Riktlinjer vid ländryggsbesvär

Info till arbetsgivare om ländryggsbesvär

Ryggboken

I media 2016

29 mars 2016: Forskaren och arbetshälsoekonomen Malin Lohela Karlsson intervjuas i TV4 Nyhetsmorgon med anledningen av den nya AFS:en om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

9 mars 2016: Forskaren Malin Lohela Karlsson medverkar i Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressen, Arbetsmiljöverkets informationskampanj om nya föreskrifterna organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna börjar gälla från och med den 31 mars 2016.

26 januari 2016: Nya riktlinjer för att behandla alkoholproblem - artikel på Suntarbetsliv.se

 

Äldre nyheter:

15 oktober 2015: Så kan arbetsgivare förebygga psykisk ohälsa - intervju med professor Irene Jensen i Dagens arbete

20 september 2015: Rimlig arbetsbörda viktigast för att minska psykisk ohälsa - intervju med professor Irene Jensen i Dagens nyheter

7 maj 2015: Arbetsplatsnära insatser viktigt vid sjukskrivning för psykisk ohälsa

2 maj 2015: Tidiga insatser för ryggbesvär - inslag i SVT Nyheter

 

Webbutbildningar

Evidensbaserad praktik, intro av Irene Jensen

 

Länkar

FöretagshälsovårdHälsoekonomiIntegrativ medicinNätverkOrganisationPsykologiRehabiliteringRiktlinjerUtvärderingYrkesmedicin