FHV-Forskning

Företagshälsovården (FHV) är en viktig aktör i välfärdssamhället. Den ska bidra både till att förebygga ohälsa och främja hälsa samt till att skapa goda och säkra arbetsplatser där anställda inte riskerar att skadas eller bli sjuka. Syftet med vår forskning är att skapa en kunskapsplattform för FHV där vi informerar och sprider evidensbaserad kunskap om metoder för företagshälsa.

En kombinerad bild på ett kontor och ett ordmoln. I ordmolnet förekommer bland annat  komptenescentrum, företagshälsovård, hälsa, arbetsmiljö etc.
Ordmoln FHV-forskning Foto: N/A

Om forskningen

Företagshälsovård (FHV) är en bred och komplex verksamhet till stor nytta både för FHV:s kunder och för samhället.

Företagshälsovården bidrar till goda arbetsmiljöer, effektiv rehabilitering och främjar hälsa. Även om FHV driver en effektiv och professionell verksamhet, kan verksamheten fortfarande utvecklas och förbättras. Här finns resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt som stöd och hjälp för både FHV och FHV:s kunder för ett sådant utvecklingsarbete.

Den forskning som presenteras handlar om:

  • utveckling och utvärdering av metoder som kan användas av FHV
  • metoder för FHV:s förebyggande arbetsmiljöarbete
  • metoder för FHV:s arbete med rehabilitering
  • individ-, grupp- och organisationsnivå
  • effekter av FHV:s arbete

En viktig uppgift för forskningen är att utvärdera olika insatser som FHV arbetar med. Dessa utvärderingar är också en viktig utgångspunkt för vidareutveckling av FHV:s arbetsmetoder.

Mer information om den den forskning som bedrivs inom området finns att läsa på Enheten för interventions- och implementeringsforsknings hemsida.

Partners

Vi organiserar vår forskning i praktikbaserade forskningsnätverk (PBRN) vilket övergripande innebär att de avsedda användarna av forskningsresultaten är nära involverade i vår forskning. Vi har nära samverkan med arbetsmarknadens parter där vi möts ca 2 gånger per år för och att informera och utbyta idéer och erfarenheter. Branschföreningen Sveriges företagshälsor är också en viktig samarbetspartner där vi har regelbundna möten och olika gemensamma projekt. Enskilda arbetsgivare och FHV-verksamheter samt praktiker ingår oftast i våra forskningsstudier som aktiva partners i allt från hur vi lägger upp studierna till att rent praktiskt genomföra dessa.

Läs mer om vårt arbetssätt Praktikbaserat forskningsnätverk eller i vår internationella rapport: Promoting Evidence-Based Practice for Improved Occupational Safety and Health at Workplaces in Sweden. Report on a Practice-Based Research Network Approach .

Nationella riktlinjer för företagshälsan  

En modell för att utarbeta evidensbaserade nationella riktlinjer för företagshälsan har utvecklats vid Enheten för interventions-och implementeringsforskning under ledning av professor Irene Jensen och docent Lydia Kwak samt branschföreningen Sveriges företagshälsor. Denna modell har framgångsrikt överförts till  Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak). De har i sin tur fått i uppdrag av arbetsmarknadsdepartementet att förvalta och överta ansvaret för den fortsatta utvecklingen av nationella riktlinjer för företagshälsan.  

Läs mer och hitta riktlinjerna på Mynaks hemsida.

Vidare läsning och lyssning

Utbildningar

dekorativ bild.

Utbildning i problemlösande samtalsmetodik

Här kommer du inom kort kunna läsa mer om vår uppdragsutbildning i problemlösande samtalsmetodik

Kontaktpersoner

Profile image

Irene Jensen

Professor i företagshälsa
+46852483212
Profile image

Lydia Kwak

Docent och enhetschef
+46852487129

Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev kommer ut tre till fyra gånger per år och riktar sig både till praktiker, forskare och en intresserad allmänhet. Här kan du hitta tidigare nyhetsbrev och anmäla dig till en prenumeration. 

Prenumerera på nyhetsbrevet!