Medicinvetarna #111: Blir du sjuk av chefen?

Hur vi har det på jobbet påverkar hälsan i stor utsträckning, och vår hälsa påverkas i hög grad av vilken relation vi har till vår chef. Men det förekommer även att chefer mobbas till sjukskrivning av sina underlydande. Hör forskaren Christina Björklund berätta mer om hälsoproblem orsakade av arbetsmiljön och vad man kan göra åt dem. Avsnittet publicerades 11 januari 2023.

Christina Björklund
Christina Björklund Foto: Andreas Andersson

I dag ställs höga krav på hur en bra chef ska vara, men alla uppskattar inte samma ledarstil. Och samtidigt är kraven ofta höga, inte minst på mellanchefer, och inte minst i offentlig verksamhet. När det gnisslar - oavsett vems fel det är - kan konsekvenserna bli svåra ur hälsosynpunkt. 

Christina Björklund är senior forskare vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Hon är doktor i psykologi och docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och har forskat på Karolinska Institutet sedan 2001. Hon har främst forskat på ledarskap och arbetsmiljö och hur det påverkar produktivitet och psykisk ohälsa. Hon har lagt speciellt fokus på chefer, särskilt mobbning av chefer. 

I avsnittet medverkar också professor Carl-Johan Sundberg och svarar på frågan: "Vad är egentligen en "rask" promenad? Och borde inte det kunna vara olika för olika personer?". Carl-Johan Sundberg är professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi, han är också prefekt vid institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet.

Mer på temat

Andreas Andersson
2024-03-22