Medicinvetarna #105: Ont i ryggen?

De flesta drabbas någon gång i livet av ryggont utan att det behöver vara så allvarligt. Men för en ganska stor grupp kan smärtan bli svår och långvarig. Eva Skillgate är naprapat och docent i epidemiologi och har länge forskat om hur olika behandlingar kan hjälpa mot smärta i rygg och nacke. Hör henne berätta om risk- och friskfaktorer. Avsnittet publicerades 19 oktober 2022.

Eva E. Skillgate
Eva E. Skillgate Foto: Andreas Andersson

Den som drabbas av ryggskott kan oftast hålla sig för skratt. Orsakerna kan vara komplexa, men smärtan kan vara ett resultat av krampande muskler.

- Det sämsta den drabbade i dessa fall kan göra är att bli inaktiv. Men samtidigt finns det diagnoser och tillstånd där ryggont kan tyda på mer allvarliga problem, detta måste man utesluta, säger Eva Skillgate, utbildad naprapat och docent i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Eva Skillgate är också professor i vårdvetenskap vid Sofiahemmets Högskola, samt adjungerad professor vid Naprapathögskolan. I sin forskning har hon länge undersökt effektiviteten av olika behandlingar mot smärta, framför allt i rygg och nacke. Hon har också studerat riskfaktorer för att drabbas av långvariga smärtbesvär och forskat på hur massage och träning påverkar personer med smärtproblematik. En central del i hennes forskning är också att undersöka samband mellan smärtbesvär och psykisk ohälsa. I avsnitt #105 av Medicinvetarna berättar hon om hur stort problem ryggont är i världen (den vanligaste orsaken till att man söker vård inom primärvården och den ledande orsaken till år levda med funktionsnedsättning), vilka faktorer som påverkar prognosen (till exempel tidigare ryggproblem, annan sjukdom och hur man reagerar på smärtan) samt hur viktig förväntningar är i hur det går (många gånger viktiga!).

I avsnittet hör vi också forskaren Christopher Sundling vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, svara på lyssnarfrågorna: Kan vaccin mot covid-19 i sig utgöra en risk för postcovid? Och kan man med all säkerhet utesluta att det finns en sådan koppling?

Andreas Andersson
2023-11-08