Patientsäkerhet vid universitetstandvården

Patientsäkerhet är något som är väldigt viktigt för oss på universitetstandvården. Inte bara för våra egna patienter utan även för våra studenters framtida patienter.

Vi vill att alla patienter ska vara nöjda med sina besök vid universitetstandvården. De som inte är nöjda uppmanas att höra av sig till oss, så att vi får veta hur vi kan förbättra oss till nästa gång.

Om du inte är nöjd

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år tar vi fram en patientsäkerhetsberättelse. Där kan du bland annat läsa om vilka avvikelser vi upptäckt och vad vi har gjort för att de inte ska inträffa igen.

Kicki Carlsson
2024-03-04