Universitetstandvårdens organisation och ledning

Universitetstandvården delar ledning med institutionen för odontologi. Tandvårdschefen har även en egen ledningsgrupp där samtliga klinikchefer ingår.

Dekorativ bild.
Organisationskarta över institutionen för odontologi och universitetstandvården som delar ledning. Foto: N/A

Universitetstandvårdens ledningsgrupp

Patricia De Palma, tandvårdschef
patricia.de.palma@ki.se

Daniela Vidojevic, chef för kliniken för prevention och sjukdomsbehandling
daniela.vidojevic@ki.se

Mariel Unger Karlström, chef för kliniken för oral rehabilitering
mariel.unger.karlstrom@ki.se

Niels Ganzer, chef för kliniken för tandreglering
niels.ganzer@ki.se

Patricia De Palma och Georigios Tsilingaridis, chefer för kliniken för barn- och ungdomstandvård
patricia.de.palma@ki.se, georgios.tsilingaridis@ki.se

Joannis Grigoriadis, chef för Specialistkliniken och Lärarkliniken
joannis.grigoriadis@ki.se

Joannis Grigodiaris, chef för odontologisk röntgen
joannis.grigoriadis@ki.se

Katarina Gustavsson, chef klinikstöd
katarina.gustavsson@ki.se

PD
Innehållsgranskare:
Kicki Carlsson
2024-04-05