Universitetstandvården värnar om miljön

Universitetstandvården strävar efter att bedriva utbildning, forskning och tandvård i harmoni med utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Därför är vi miljöcertifierade.

Logotyp
Institutionen för odontologi och universitetstandvården är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Foto: N/A

Vi är miljöcertifierade enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Certifieringen omfattar både universitetstandvården och institutionen för odontologi och innebär att vi har ett strukturerat arbetssätt för att arbeta med ständig förbättring och minska vår negativa miljöpåverkan.

Vår miljöpolicy

Institutionen för odontologi och universitetstandvården vid Karolinska Institutet ska bedriva utbildning, forskning och tandvård som sker i harmoni med utvecklingen mot ett hållbart samhälle. För att uppnå detta ska institutionen för odontologi och universitetstandvården:

  • utbilda och engagera studenter och personal i miljöfrågor samt informera om institutionen för odontologi, universitetstandvården och Karolinska Institutets miljöarbete
  • bedriva ett miljöarbete som förebygger och minskar den samlade miljöbelastningen med fokus på verksamhetens miljöpåverkan
  • väga in miljöhänsyn i verksamheten där så är relevant
  • ställa miljökrav vid upphandling och inköp
  • betrakta lagar, förordningar och andra krav som en miniminivå i miljöarbetet
  • ha ett miljöarbete som präglas av ständig förbättring.

Miljöcertifikat

RB
Innehållsgranskare:
Kicki Carlsson
2023-12-22