Om du inte är nöjd

Vårt mål är att du ska få vård av god kvalitet, få ett gott omhändertagande, få omtanke och respekt och att du i förtroende ska kunna lämna uppgifter om dina personliga förhållanden. Men om du inte är nöjd med ditt besök hos oss är vi tacksamma om du berättar det. Det gör det möjligt att förbättra oss.

Kontakta i första hand din tandläkare om det är något som inte känns bra efter ditt senaste besök. Om du anser att du har blivit dåligt bemött av personalen vid universitetstandvården eller behöver hjälp för att få den vård du vill ha bör du i första hand vända dig till chefen vid den aktuella kliniken.

Kontakta klinikchef

Förtroendenämnden

Du kan också vända dig till förtroendenämnden, vars uppdrag är att reda ut och lösa konflikter. Fyll i blanketten Anmälan om problem i vården och skicka den till: 
Karolinska Institutet,  Institutionen för odontologi, Förtroendenämnden, Box 4064, 141 04 Huddinge.

Var vänlig och observera att vi inte kan handlägga ärenden som är äldre än 2 år och att förtroendenämndens beslut inte kan överklagas.

Om du anser att du har rätt till ersättning

Om du anser dig ha rätt till ersättning för skada som uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling kan du ansöka om ersättning från någon av patientförsäkringarna. Försäkringsbolag för universitetstandvården vid Karolinska Institutet är Moderna försäkringar. Här kan du fylla i blanketten för behandlingsskada

Om du anser att någon av våra anställda begått fel i sin yrkesutövning kan du göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 

Lagar och regler

På vårdguiden kan du läsa om de regler och rättigheter som gäller för tandvård.

Tandvård