Populärvetenskapliga presentationer av forskare inom SRP Diabetes

Här finner du länkar till filmade intervjuer och korta forskningspresentationer för lekmän. Presentationerna är ordnade efter forskningsområde, t.e.x. vilket organ man studerar eller forskningsfråga inom diabetes man försöker besvara.

Stefan Nobel
2023-07-27