Forskningspresentation om nya modellsystem för diabetes

Volker Lauschke utvecklar nya modellsystem för att studera hur typ 2 diabetes påverkar signaleringen mellan olika organ.

Intervju med Volker Lauschke

Intervjun görs på engelska av Kerstin Brismar.

Volker Lauschke

Professor
C3 Fysiologi och farmakologi
Stefan Nobel
2023-07-27