Presentationer av forskning om de insulinproducerande cellöarna

Möt våra forskare som undersöker hur de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln fungerar och bildas samt varför och hur de fungerar sämre och till och med dör vid typ 1 och typ 2 diabetes. Läs korta populärvetenskapliga presentationer och se filmade intervjuer. Observera: vissa intervjuer finns bara på engelska.

Intervju med Olov Andersson

Olov Andersson försöker identifiera nya läkemedel som skulle kunna öka mängden insulinproducerande celler vid diabetes. Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Profile image

Olov Andersson

Senior Forskare

Intervju med Helena Edlund

Helena forskar om hur de insulinproducerande beta cellerna kan bidra till typ 2 diabetes och hur de påverkar målorganen för insulin. Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Vill du veta mer om Helena Edlunds forskning? Följ denna länken!

Helena Edlund

Professor
090-786 67 99

Helena Edlund is part of the Umeå University node of SRP Diabetes.

Intervju med Malin Flodström Tullberg

Malin forskar om faktorer som påverkar uppkomsten av typ 1 diabetes. Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Intervju med Lisa Juntti-Berggren

Lisa forskar om betydelsen av proteinet Apolipoprotein CIII, som reglerar fettmetabolism, för uppkomst av typ 2 diabetes och hjärt-kärl sjukdom. Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Profile image

Lisa Juntti-Berggren

Professor/Överläkare

Intervju med Torbjörn Lundgren

Torbjörn forskar för att möjliggöra transplantation av insulinproducerande cellöar som en behandling för fler typ 1 diabetiker. Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Profile image

Torbjörn Lundgren

Anknuten till Forskning
Stefan Nobel
2023-07-27