Forskningspresentationer av klinisk forskning vid SRP Diabetes

Dessa kliniska forskare undersöker olika aspekter av diabetes såsom effekten av överviktskirurgi, påverkan av olika dieter samt utvecklande av nya läkemedel mot diabetes.

Kerstin Brismar forskningspresentation

Kerstin Brismar

Professor
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Intervju med Erik Näslund

Erik Näslund är kirurg och forskar om de positiva effekterna av överviktskirurgi på diabetes och mekanismerna bakom. Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Erik Näslund

Professor/överläkare
D1 Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Tommy Olsson Forskningspresentation

Vill du veta mer om Tommy Olssons forskning? Följ länken här!

Tommy Olsson

Professor/Överläkare
090-785 18 45

Tommy Olsson is part of the Umeå University node of SRP Diabetes.

Intervju med Claes-Göran Östensson

Claes-Göran forskar om varför typ 2 diabetes utvecklas och om nya behandlingsmetoder för sjukdomen. Intervjun görs av Kerstin Brismar.

Clas-Göran Östenson

Professor Emeritus/Emerita
K1 Molekylär medicin och kirurgi
Stefan Nobel
2023-07-27