Scholars at risk – stöd forskare på flykt

Karolinska Institutet har precis som resten av omvärlden följt den senaste tidens utveckling i Afghanistan. Den humanitära situationen är allvarlig och tvingar även forskare att avbryta sin forskning och i många fall att fly för sina liv. Som ett av världens främsta medicinska universitet känner vi ett ansvar och en skyldighet att stå upp för den akademiska friheten. Vi ber nu om hjälp för att få möjlighet att kunna finansiera mottagandet av en hotad forskare från Afghanistan.

Kvinnlig forskare vid mikroskåp.
Kvinnlig forskare vid mikroskåp. Foto: Gettyimages

Värna den akademiska friheten genom en humanitär insats

I över sjuttio år har yttrandefrihet ansetts vara en grundläggande mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Trots det hotas människor i många delar av världen till tystnad och brott mot FN-deklarationen sker dagligen. Just forskare och akademiker hotas ofta personligen på grund av deras arbete och många tvingas avbryta forskning och studier och vissa även fly för sina liv. Ett samhälle där forskare tystnar på grund av att de förföljs, trakasseras eller hotas är inte ett samhälle som kommer att utvecklas positivt. Tvärtom är en attack på den akademiska friheten liktydigt med att underminera demokrati och yttrandefrihet.

Som ett av världens främsta medicinska universitet och som hemvist för Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet för Nobelpriset i fysiologi eller medicin har Karolinska Institutet goda förutsättningar att ta emot en hotad forskare. Situationen i Afghanistan är allvarlig, inte minst för välutbildade kvinnor. KI har länge varit medlem i det internationella nätverket Scholars at risk (SAR) som arbetar för att ge en fristad åt hotade forskare från hela världen. SAR får hundratals förfrågningar från utsatta forskare i Afghanistan och andra länder. KI är angelägna om att snarast hitta finansiering till att ta emot en SAR-forskare.

Utöver det humanitära värdet av att erbjuda skydd och anställningstrygghet till en hotad individ önskar KI även skydda den akademiska friheten i världen. En anställning hos KI med de möjligheter till forskning, kontakter och publiceringsmöjligheter som det innebär kan även hjälpa forskarens framtida yrkesliv. Förutom vinningen för den enskilda individen hoppas KI att forskaren och universitetet tillsammans kan sprida kunskap om vissa forskares mycket utsatta situation till omvärlden.

Scholars at risk

Scholars at risk (SAR) är ett internationellt nätverk med över 500 medlemsuniversitet i 42 länder som stödjer och försvarar principerna om akademisk frihet och försvarar mänskliga rättigheter för forskare runt om i världen. Karolinska Institutet har varit medlem i nätverket sedan 2016.

Var med och bidra

Läget i Afghanistan förvärras dag för dag och även de människor som lyckats fly landet lever i ovisshet över sin framtid. Även på andra platser runt om världen söker forskare skydd från regimer, krig och förföljelser. 

För att KI ska kunna ta emot en forskare på flykt krävs akut finansiering. Har du möjlighet att bidra så kontakta Jenny Löhr på Development Office jenny.lohr@ki.se eller följ länkarna nedan. 

Swishlogga Foto: -

Swish

Du kan swisha ditt bidrag till oss på nummer 123 202 32 08. Skriv SAR i meddelanderutan.

Scholars at risk logga

Scholars at risk 

Scholars at risk:s verksamhet vilar på tre ben: 

Skydd – hotade forskare och akademiker får en fristad genom att erbjudas en forskartjänst vid ett universitet i ett annat, säkert, land. Anställningarna varar vanligtvis mellan sex månader och två år. Hittills har SAR hjälpt över 1200 forskare, post-docs och professurer till anställningar hos sina medlemsuniversitet. 

Stöd – identifiera, dokumentera och uppmärksamma attacker på akademiker, studenter och den akademiska friheten runt om i världen. Karolinska Institutet har många gånger uttalat sig skarpt om olika fall, nu senast mot den iranska regimen och den fortsatta fångenskapen av forskaren Ahmadreza Djalali. 

Utbildning –  fokus på att få universitet och studenter att mötas och diskutera internationella och regionala hot mot akademisk frihet samt att samarbeta för att stärka hotade universitets rättigheter. 

I Sverige är 21 universitet och högskolor medlemmar i SAR.

Profile image

Jenny Löhr

Enhetschef
+46852486712
Liv Sadeqi
2024-01-19