Samarbete med hälso- och sjukvården

En betydande del av KI:s forskning och utbildning förutsätter tillgång till hälso- och sjukvården vilket innebär ett nära samarbete mellan KI och regionen inom olika verksamheter och på olika organisatoriska nivåer. Tillsammans arbetar vi för att skapa optimala förutsättningar för klinisk forskning, utbildning och sjukvård för att förbättra människors hälsa.
Region Stockholm är KI:s viktigaste samarbetspartner.

Utlysningar & seminarier:

Aktuella utlysningar:

Föreläsningar och seminarier: