Ledningsgruppen KI-Region Stockholm – sammanträdestider och protokoll

Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för hur samverkan mellan KI och Region Stockholm organiseras och genomförs, samt ansvarar för strategiska överväganden och beslut som behövs för universitetssjukvårdens uppbyggnad och utveckling.

Sammanträdestider

2024

  • 20 februari
  • 18 april
  • 13 juni
  • 19 september
  • 5 november
  • 19 december

Protokoll 2024

VS
Innehållsgranskare:
2024-03-26