Forskningsrådet – sammanträdestider och protokoll

Forskningsrådet är beredande organ till ledningsgruppen KI-Region Stockholm i samverkan om klinisk forskning och utveckling.

Sammanträdestider

våren 2024

  • 9 januari
  • 8 februari
  • 14 mars
  • 16 april
  • 17 juni

Protokoll 2023

VS
Innehållsgranskare:
2024-06-12