Kriget i Ukraina

Karolinska Institutet har bland annat via det nyligen etablerade Centrum för hälsokriser, initierat en förhöjd beredskap för att på olika sätt kunna bidra med stöd och hjälp i den situation som nu eskalerar i Ukraina. Denna sida samlar information till medarbetare och studenter samt resurser till journalister och allmänhet avseende Rysslands invasion av Ukraina.

KW
KI webbförvaltning
2022-04-25