Information för inkommande personer från kriget i Ukraina

På den här sidan finns information till dig som på grund av kriget i Ukraina har behov av att studera eller jobba på Karolinska Institutet.

För studenter på grundutbildningen

Det finns för närvarande begränsad möjlighet för Ukrainska medborgare att delta i grundutbildningsprogram om inte den svenska regeringen ändrar sina regler och föreskrifter (se nedan).

För doktorander

Identifiera en forskargrupp som bedriver forskning liknande den i ditt eget doktorandprojekt, och kontakta forskargruppledaren för att diskutera potentiella samarbetsprojekt.

För forskare

Identifiera en forskargrupp som bedriver forskning som liknar dina egna intressen och kontakta forskargruppledaren för att diskutera potentiella samarbetsprojekt.

Regler och föreskrifter

Formell antagning till utbildning

Om du formellt vill bli inskriven som student vid KI måste du antas enligt reglerna i högskoleförordningen (Högskoleförordningen och KI:s antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt antagningsordningen för forskarutbildning).

  • De flesta grundutbildningar (t.ex. medicin) undervisas på svenska och därför krävs svenska språkkunskaper.
  • Kandidatprogrammet i biomedicin och globala magister- och masterprogram ges på engelska där inga förkunskaper i svenska krävs.
  • De flesta doktorandkurser ges på engelska och de flesta forskargrupper använder engelska som kommunikationsspråk.
  • Formell ansökan till alla utbildningar på grund- och avancera nivå på engelska görs via Universityadmissions och urval sker i öppen konkurrens.

Du behöver inte förverifiera några av dina dokument som styrker din behörighet till kurser, detta görs som en del av ansökningsprocessen. Om du inte har tillgång till dina handlingar eller har frågor om erkännande av dina utländska kvalifikationer, vänligen kontakta UHR via mejl eller telefon: 010-470 03 00.

Tillgängliga utannonserade doktorandtjänster.

Studieavgifter

En flykting från kriget i Ukraina behöver inte betala någon studieavgift när de har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige, enligt massflyktsdirektivet. För att vara berättigad till detta direktiv måste studenten ha kommit till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare.

Forskartjänster

Alla tjänster ska utlysas och tillsättas på grundval av meriter och skicklighet. Det finns undantag enligt anställningsförordningen när forskare har fått medel i eget namn.

Uppehållstillstånd enligt direktivet om tillfälligt skydd-direktivet gäller för:

  • ukrainska medborgare som bor i Ukraina före den 24 februari 2022
  • personer med uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina
  • familjemedlemmar till de två ovanstående.

För att omfattas av massflyktsdirektivet ska du ha kommit till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare. Även asylsökande från Ukraina som kom till Sverige före 30 oktober 2021 nu har möjlighet att få tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.

Människor ansöker genom att registrera och uppvisa ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar hos Migrationsverket, samt lämna fingeravtryck och bli fotograferad. Ukrainska medborgare med giltigt pass eller annan ID-handling kan ansöka om tillfälligt skydd på webben och lämna biometri senare.

Du som har skydd enligt massflyktsdirektivet och vill stanna i Sverige ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd senast 4 mars 2024. Ansökan ska göras i e-tjänsten, som är öppen från 29 januari till 4 mars 2024. Se Förlänga uppe­hålls­till­stånd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

När du har fått ditt tillstånd har du rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. På UT-kortet står det att uppehållstillstånd har beviljats ​​för tillfälligt skydd.

Boende

Migrationsverket kan erbjuda tillfälliga boenden, men du får inte välja var du vill bo utan måste vara beredd att flytta till en stad där det finns lediga bostäder.

UT
Innehållsgranskare:
2024-01-24