Utbildningsnämnden på PHS

This page in English

Utbildningsnämnden handlägger och ansvarar för utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Mötestider

2018

  • Tisdag 19 juni, kl. 13-14 (extrainsatt möte vid behov)

Ledamöter

Ordförande

Projektsamordnare

Helle Mölsted Alvesson

Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: Helle.Molsted-Alvesson@ki.se

Vice ordförande, programdirektor

Magisterprogrammet i global hälsa, Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Universitetslektor

Asli Kulane

Telefon: 08-524 833 88
Enhet: Socialmedicin
E-post: Asli.Kulane@ki.se

Programdirektor

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Docent

Jette Möller

Telefon: 08-524 801 22
Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: Jette.Moller@ki.se

Lärarrepresentanter

Projektledare

Anneli Eriksson

Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: anneli.eriksson@ki.se

Statistiker

Gaetano Marrone

Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: Gaetano.Marrone@ki.se

Postdoc

Ritva Rissanen

Telefon: 08-524 833 52
Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: ritva.rissanen@ki.se

Studentrepresentanter

  • Norah Burchardt, Magisterprogrammet i global hälsa
  • Christina - Evmorfia Kampitsi, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Internationaliseringsansvarig i utbildning

Universitetslektor

Claudia Hanson

Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: claudia.hanson@ki.se

Avnämarerepresentanter

Docent

Lena Holm

Telefon: 8052487023
Enhet: Kardiovaskulär epidemiologi
E-post: Lena.Holm@ki.se

Anknuten

Anton Lager

Enhet: ARC (Aging Research Center)
E-post: Anton.Lager@ki.se

Forskare

Niklas Zethraeus

Telefon: 08-524 860 97
Enhet: MMC/Health Economics and Economic Evaluation
E-post: niklas.zethraeus@ki.se

Övriga ledamöter PHS

Utbildningsadministratör

Hannele Granström

Telefon: 08-524 833 76
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: hannele.granstrom@ki.se

Utbildningsadministratör

Liselott Salomonsson

Enhet: Institutionsadministration
E-post: liselott.salomonsson@ki.se

Handläggare utbildningsnämnden

Utbildningsadministratör

Lena Björk

Telefon: 08-524 801 28
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: lena.bjork@ki.se

Protokoll

2018

2017

Kontakt

För frågor till utbildningsnämnden vid institutionen för folkhälsovetenskap, hör av dig till un@phs.ki.se