Skip to main content

Utbildning vid institutionen för global folkhälsa

Institutionen för global folkhälsa är ansvarig för både grundutbildning och forskarutbildning i folkhälsovetenskap, global hälsa och folkhälsoepidemiologi.

Kalender

IR
Ida Rutström
2019-12-02
Ida Rutström