Skip to main content

Organisation och ledning på PHS

Organisationskarta och ledningsgrupp vid institutionen för folkhälsovetenskap.

Missing ALT text.

Ledningsgrupp

K9 Folkhälsovetenskap

Bo Burström

Ställföreträdande prefekt
08-524 801 60
K9 Folkhälsovetenskap

Per Hanvik

Administrativ chef
08-524 833 44
K9 Folkhälsovetenskap

Christina Dalman

Professor/överläkare
K9 Folkhälsovetenskap

Anna Mia Ekström

Professor/överläkare
K9 Folkhälsovetenskap

Knut Lönnroth

Professor/överläkare
K9 Folkhälsovetenskap
K9 Folkhälsovetenskap

Emilie Agardh

Studierektor forskarutbildning
K9 Folkhälsovetenskap

Helle Mölsted Alvesson

Grundutbildningsansvarig (GUA)
K9 Folkhälsovetenskap