Skip to main content

Organisation och ledning på PHS

Organisationskarta och ledningsgrupp vid institutionen för folkhälsovetenskap.

Missing ALT text.

Ledningsgrupp

Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Bo Burström

Ställföreträdande prefekt
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Per Hanvik

Administrativ chef
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Christina Dalman

Professor/överläkare
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Anna Mia Ekström

Professor/överläkare
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Knut Lönnroth

Professor/överläkare
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Emilie Agardh

Studierektor forskarutbildning
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Helle Mölsted Alvesson

Grundutbildningsansvarig (GUA)
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9