Administration och service

Anställda vid Institutionen för onkologi-patologi har tillgång till administrations- och servicefunktioner inom ekonomi, IT, infrastruktur, personal, student- och forskargruppsadministration. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Besöksadress: GKS, D2:04, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Maria von Witting

Administrativ chef

Hanna Sillén

Prefektsekreterare, registrator, resebokningar och HR-administration (förlängning av anställningskontrakt, stipendier, disputationsersättningar och reseförsäkringskort)

Anne Jensen

HR-chef med övergripande ansvar för HR-frågor vid institutionen.
08-524 862 16

Josefin Bergström

HR-administratör. Annonsering, arbetsmiljöfrågor och HR-administration

Anders Ekman

Verksamhetscontroller. Budget och verksamhetsppföljning, avtal

Ann-Charlotte Redebo

Ekonomicontroller. Bokslut, projektuppföljning

Sara Jalali

Ekonomicontroller/Vik. redovisningsansvarig
08-524 862 27
Profile image

Johan Häggström

Ekonomicontroller. Bokslut, projektuppföljning grundutbildning

Xiaobing He

EU-projektkoordinator
+46852486002

Monica Manske

Reseräkningar, utlägg och friskvårdsbidrag, UBW och IDAC

Erika Rindsjö

Forskarutbildningsadministratör, registrator, UBW och IDAC (forskarstuderande), huvudredaktör för ki.se/onkpat

Linda Gillingsjö

Administratör. Grundutbildning patologi

Rigmor Forsberg

Utbildningsadminstratör. Grundutbildning onkologi, Studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet.

Sofie Jensen

Utbildningsadminstratör. Grundutbildning patologi, Studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet
+46852482379
Profile image

Jan Sylvan

IT-samordnare. IT-support, FixIT
+46852482302

Vadim Valkovski

IT-tekniker. IT-support, FixIT

Michael Rosendahl

Arkivarie

Besöksadress: Akademiska stråket 1, Bioclinicum J6:14, 171 64 Solna

Profile image

Paula Mannström

Samordnare forskningstema Cancer, BioClinicum, Biosäkerhetsombud, Inköpssamordnare, SKEDDA administratör
Profile image

Katja Pokrovskaja Tamm

Teamledare, Samordnare OnkPat, Miljö- och hållbarhetsombud
Erika Rindsjö
2024-06-17