Olli Kallioniemis forskargrupp

Olli Kallioniemis forskargrupp.

Mer information finns på den engelska sidan.

Besöksadress
Science for Life Laboratory (SciLifeLab)
Tomtebodavägen 23A
171 21 Solna

Leveransadress
Science for Life Laboratory (SciLifeLab)
Tomtebodavägen 23B
171 65 Solna

Vill du veta mer om SciLifeLab och hur forskare kan använda våra tjänster för sin forskning?

Se vår nya film (på engelska) och sprid den gärna till kollegor och potentiella användare! Den innehåller bland annat intervjuer med SciLifeLabs direktör Olli Kallioniemi, personal och användare av våra tjänster.

Filmen är producerad i samarbete med Science/AAAS.

Gruppmedlemmar

Olli Kallioniemi, professor, direktör vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab)
Hanna Axelsson, projektledare
Tom Erkers, forskarassistent
Emilie Flaberg, postdoc
Greta Gudoityte, labbtekniker
Tojo James, bioinformatiker
Kasper Karlsson, forskarassistent
Francesco Marabita, bioinformatiker
Elisabeth Moussaud, lab manager
Madiha Nazir, postdoc
Se Whee Sammy Park, labbtekniker
Brinton Seashore Ludlow, forskarassistent
Osheen Sharma, labbtekniker
Nona Struyf, labbtekniker
Susanne Wikblad, executive assistant
Emma Åkerlund, postdoc
Päivi Östling, docent, co-PI

Utvalda publikationer

Consistency in drug response profiling.
Mpindi JP, Yadav B, Östling P, Gautam P, Malani D, Murumägi A, et al
Nature 2016 11;540(7631):E5-E6

Comprehensive Drug Testing of Patient-derived Conditionally Reprogrammed Cells from Castration-resistant Prostate Cancer.
Saeed K, Rahkama V, Eldfors S, Bychkov D, Mpindi JP, Yadav B, et al
Eur. Urol. 2017 03;71(3):319-327

Impact of normalization methods on high-throughput screening data with high hit rates and drug testing with dose-response data.
Mpindi JP, Swapnil P, Dmitrii B, Jani S, Saeed K, Wennerberg K, et al
Bioinformatics 2015 Dec;31(23):3815-21

Axitinib effectively inhibits BCR-ABL1(T315I) with a distinct binding conformation.
Pemovska T, Johnson E, Kontro M, Repasky GA, Chen J, Wells P, et al
Nature 2015 Mar;519(7541):102-5

Individualized systems medicine strategy to tailor treatments for patients with chemorefractory acute myeloid leukemia.
Pemovska T, Kontro M, Yadav B, Edgren H, Eldfors S, Szwajda A, et al
Cancer Discov 2013 Dec;3(12):1416-29

Enhanced sensitivity to glucocorticoids in cytarabine-resistant AML.
Malani D, Murumägi A, Yadav B, Kontro M, Eldfors S, Kumar A, et al
Leukemia 2017 05;31(5):1187-1195

Monitoring therapy responses at the leukemic subclone level by ultra-deep amplicon resequencing in acute myeloid leukemia.
Ojamies PN, Kontro M, Edgren H, Ellonen P, Lagström S, Almusa H, et al
Leukemia 2017 05;31(5):1048-1058