Skip to main content

Olli Kallioniemis forskargrupp

Mer information finns på den engelska sidan.

Besöksadress
Science for Life Laboratory (SciLifeLab)
Tomtebodavägen 23A
171 21 Solna

Leveransadress
Science for Life Laboratory (SciLifeLab)
Tomtebodavägen 23B
171 65 Solna

Vill du veta mer om SciLifeLab och hur forskare kan använda våra tjänster för sin forskning?

Se vår nya film (på engelska) och sprid den gärna till kollegor och potentiella användare! Den innehåller bland annat intervjuer med SciLifeLabs direktör Olli Kallioniemi, personal och användare av våra tjänster.

Filmen är producerad i samarbete med Science/AAAS.

Gruppmedlemmar

Olli Kallioniemi, professor, direktör vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab)
Elisabeth Moussaud-Lamodière, PhD, labbchef
Rezan Minozada, MSc, labbtekniker
Nona Struyf, MSc, labbtekniker
Riku Turkki PhD, postdoc
Päivi Östling, PhD, co-PI
Riitta Sallinen, PhD, senior forskare, projektledare
Brinton Seashore Ludlow, PhD, postdoc
Susanne Wikblad, Executive Assistant
Sandra Jernström, PhD, postdoc
Tom Erkers, PhD, postdoc
Francesco Marabita, PhD, senior bioinformatician
Emilie Flaberg, PhD, MD student, postdoc
Emma Åkerlund, PhD, postdoc
Tojo James, PhD, postdoc

Utvalda publikationer

27905421

27160946

26254433

25686603

24056683

27833094

27795554