Deltagande sites för Nordiska SBRT-studiegruppen

Deltagande svenska centra & kontaktpersoner

Centralsjukhuset Karlstad, Karlstad

Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Stockholm

Profile image

Rolf Lewensohn

MD, PhD, Professor inom onkologi. Ordförande för Nordiska SBRT-studiegruppen

Forskargrupp Simon Ekman, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Stockholm

Profile image

Karin Lindberg

MD, PhD Ansvarsområde: SBRT-studier – kliniska delar

Forskargrupp Simon Ekman, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Stockholm
Lungonkologiskt centrum, HHLH-sektionen, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Kristin Karlsson

MSc, PhD Ansvarsområde: SBRT-studier – fysikdel

Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Stockholm
Sektionen för Strålbehandlingsfysik och Teknik, ME Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Profile image

Kristina Viktorsson

PhD, senior forskare Ansvarsområde: SBRT-studier – translationella delar

Forskargrupp Simon Ekman, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Stockholm

Daniel Alm, MD
Ansvarsområde: kliniska rutiner SBRT samt svenskt SBRT-nätverk
Medicinsk enhet strålbehandlingen, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
daniel.alm@regionstockholm.se

Linköpings Universitetssjukhus, Linköping

Lunds Universitetssjukhus, Lund

 

Porträtt av Jens Engleson.
MD Jens Engleson, Lunds universitet. Foto: N/A

Jens Engleson, MD
Strålbehandlingen Lunds Universitetssjukhus, Lund
Systemisk strålterapi, Lunds universitet, Lund
jens.engleson@skane.se

Jonas Scherman, MSc
Strålbehandlingen Lunds Universitetssjukhus, Lund

Länssjukhuset Gävle-Sandviken, Gävle

Nils Andrae, MSc
Strålbehandlingen Länssjukhuset Gävle-Sandviken, Gävle
nils.andrae@regiongavleborg.se

Ann-Sofie Fransson, MD
Strålbehandlingen Länssjukhuset Gävle-Sandviken, Gävle

Länssjukhuset i Ryhov, Jönköping

Porträtt av Mattias Olin.
MD Mattias Olin, länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Foto: N/A

Mattias Olin, MD
Strålbehandlingen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 
mattiasolin@rjl.se

 

Porträtt av Jakob Eriksson.
MSc Jakob Eriksson, länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Foto: N/A

Jakob Eriksson, MSc
Strålbehandlingen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 
jakob.eriksson@rjl.se 

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Per Bergström, MD, PhD
Per.bergstrom@regionvasterbotten.se

Joakim Jonsson, MSc
Joakim.jonsson@regionvasterbotten.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Porträtt av Andreas Hallqvist.
MD, PhD Andreas Hallqvist, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: N/A

Andreas Hallqvist, MD, PhD
Ansvarsområde: SBRT-studier – kliniska delar
Verksamhetsområde onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Andreas.hallqvist@vgregion.se

Dan Lundstedt, MD, PhD
Ansvarsområde: SBRT-studier – fysik
Verksamhetsområde onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Dan.lundstedt@vgregion.se

Uppsala Akademiska Universitetssjukhus, Uppsala

Calin Radu, MD

Kenneth Wikström, MSc

Deltagande norska centra:

Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

St Olavs Hospital, Trondheim

Universitetssygehuset Nord-Norge, Tromsø

Universitetssygehus Radiumhospitalet og Ullevål, Oslo

Deltagande danska centra:

Aarhus Universitetshospital, Aarhus

Porträtt av Lone Hoffman.
MSc, PhD Lone Hoffman, Aarhus University Hospital. Foto: N/A

Lone Hoffman, MSc, PhD
Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Aarhus
lone.hoffmann@aarhus.rm.dk

Porträtt av Esben Worm.
MSc, PhD Esben Worm, Aarhus University Hospital. Foto: N/A

Esben Worm, MSc, PhD
Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Aarhus
esbeworm@rm.dk

Azza Khalil, MD, PhD

Odense Universitetshospital, Odense

Porträtt av Tine Schytte.
MD, PhD Tine Schytte, Odense University Hospital. Foto: N/A

Tine Schytte, MD, PhD
Department of Oncology, Odense University Hospital, Odense 
Tine.Schytte@rsyd.dk

Lotte Holm Land, MD, PhD

Tine Bjørn Nielsen, MSc, PhD

Morten Nielsen, MSc, PhD

Rigshospitalet, Köpenhamn

Porträtt av Gitte Fredberg Persson.
MD, PhD, Docent Gitte Fredberg Persson, Köpenhamns universitet Foto: N/A

Gitte Fredberg Persson, MD, PhD, Docent
Köpenhamns universitetssjukhus Herlev-Gentofte, Avdelingen for Cancerbehandling, Herlev 
Köpenhamns Universitet
gitte.persson@regionh.dk

Porträtt av Mette van Overeem Felter.
MD, PhD Mette van Overeem Felter, Köpenhamns universitet. Foto: N/A

Mette van Overeem Felter, MD, PhD
Köpenhamns universitetssjukhus Herlev-Gentofte, Avdelingen for Cancerbehandling, Herlev 
Köpenhamns Universitet
mette.van.overeem.felter@regionh.dk

Wiviann Ottosson, MSc, PhD
Köpenhamns universitetssjukhus Herlev-Gentofte, Avdelingen for Cancerbehandling, Herlev 

Erika Rindsjö
2024-03-12