Administration och service

This page in English

Anställda vid Institutionen för onkologi-patologi har tillgång till administrations- och servicefunktioner inom ekonomi, IT, infrastruktur, personal, student- och forskargruppsadministration. Kontakta oss gärna om du har några frågor. 

Besöksadress: Z1:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Administrativ chef
Maria von Witting
Telefon: 08-517 758 78
Mobil: 073-673 91 83
E-post: maria.von.witting@ki.se

Administratör och prefektsekreterare
Hanna Sillén
Prefektsekreterare, registrator, resebokningar och HR-administration (förlängning av anställningskontrakt, stipendier, disputationsersättningar och reseförsäkringskort)
Telefon: 08-517 707 01
Mobil: 073 712 13 29
E-post: hanna.sillen@ki.se 

HR-chef
Anne Jensen
Övergripande ansvar för institutionens personalfrågor. Chefstöd i personalfrågor. Arbetsrättsliga och lönerevisionsfrågor. Ordförande i Kommittéen för Lika villkor, ansvarig för mötena med samverkansgruppen. 
Telefon: 08-517 797 93
Mobil: 073 673 91 85
E-post: anne.jensen@ki.se 

Personaladministratör
Jessica Truedsson
Annonsering, arbetsmiljöfrågor.
Mobil: 070 734 92 21
E-post: jessica.truedsson@ki.se

Verksamhetscontroller
Anders Ekman
Budget och verksamhetsppföljning, avtal
Telefon: 08-517 790 19
E-post: anders.ekman@ki.se

Ekonomicontroller
Ann-Charlotte Redebo
Bokslut, projektuppföljning
Mobil: 073 625 14 56
Email: ann-charlotte.redebo@ki.se 

Redovisningsansvarig
Pilar Baettig
Föräldraledig
E-post: pilar.baettig@ki.se

Redovisningsansvarig
Karin Petell
Månads- och hel- och delårsbokslut, projektuppföljning, ekonomisk redovisning
Telefon: 08-517 797 92
E-post: karin.petell@ki.se

Administratör
Linda Kjellson
Inköpssamordnare, Kimkat-ansvarig (anställda/anknutna), friskvårdsbidrag, projektuppföljning. 
Telefon: 08-517 740 06
E-post: linda.kjellson@ki.se

Ekonomiadministratör
Agneta Hultbro
Reseräkningar, utlägg och friskvårdsbidrag, attest/delegation
Telefon: 08-517 765 57
E-post: agneta.hultbro@ki.se

Forskarutbildningsadministratör och kommunikatör
Erika Rindsjö
Ansvarig för den studentnära administrationen för doktorander, registrator, Kimkat (forskarstuderande), huvudredaktör för ki.se/onkpat och institutionens intranät
Telefon: 08-517 741 66
E-post: erika.rindsjo@ki.se 

Utbildningsadministratör
Sofia Asp
Grundutbildning patologi
Mobil: 073-744 19 21
E-post: sofia.asp@ki.se 

Utbildningsadministratör
Monica Ringheim
Grundutbildning onkologi
Telefon: 08-517 743 36
Epost: monica.ringheim@ki.se

IT-tekniker
Alexander Prettner
IT-support, FixIT
Mobil: 073 712 13 76
E-post: alexander.prettner@ki.se 

IT-tekniker
Jobel Teklebrhan
IT-support, FixIT
Mobil: 073 712 13 72
E-post: jobel.teklebrhan@ki.se

Arkivarie
Michael Rosendahl
Mobil: 070 090 02 91
Epost: michael.rosendahl@ki.se 

Administratör
Maria Frizell Wadelius
Ej i tjänst
Telefon: 08-517 798 36
E-post: maria.frizell.wadelius@ki.se

IT-tekniker
Viktor Nilsson
Tjänstledig