Vitreous Bodies. Ny utställning på Hagströmerbiblioteket.

Hagströmerbiblioteket, 31 Maj – 30 September 2022.

Vitreous bodies är ett pågående projekt av konstnären Jenny Åkerlund, vilket kretsar kring ögats anatomi och optikens utveckling, med fokus på visuellt brus och entoptiska fenomen.

Jenny Åkerlund. Vitreous Bodies (index), no.2, 2018
Jenny Åkerlund. Vitreous Bodies (index), no.2, 2018 Photo: N/A

I utställningen på Hagströmerbiblioteket presenteras glasobjekt och teckningar som på olika sätt knyter an till eller tar sin utgångspunkt i bibliotekets stora samling av oftalmologiskt bildmaterial.
Under perioden 2018-2021 har Åkerlund utgått från verk i samlingen för att skapa tecknade reproduktioner av materialet, i utställningen visas nu dessa teckningar tillsammans med ett urval av originalverken.
Åkerlunds praktik kretsar kring aspekter av tid och transformation i förhållande till visuell kultur.
Idéer och material hämtas från områden som vetenskapshistoria och astronomi, och hon använder sig av tekniker som teckning, glas och video för att på olika sätt undersöka seendets föränderliga
natur och gränsområden.
Jenny Åkerlund (f. 1984) har en Masterexamen i fri konst från Konsthögskolan i Malmö, hon har ställt ut på, bland annat, Kunsthal Charlottenborg, Köpenhamn, Goya Curtain, Tokyo, Galerie Thaddaeus Ropac, Pantin, Galleri Tom Christoffersen, Köpenhamn, Galerie Jeanroch Dard, Paris och Museum of Contemporary Photography, Chicago.

Fundus. Illustration from The Fundus Oculi. W. Adams Frost, 1896
Fundus. Illustration from The Fundus Oculi. W. Adams Frost, 1896 Photo: Anna Lantz

Utställningen visar ett rikt urval av verk från Hagströmer-bibliotekets samling av böcker inom oftalmologi och angränsande ämnen.

Där presenteras bland annat Georg Bartischs Ophthalmodouleia från år 1583, som är illustrerad med handkolorerade träsnitt vilka av-bildar olika behandlingsmetoder för att bota ögonsjukdomar. Andra verk består av några av 1600- och 1700-talets mest fascinerande mikroskopiböcker, däribland Robert Hooke´s inflytelserika Micrographia från år 1665 och Antonie van Leeuwenhoeks Epistolae ad societatum regiam anglicam från 1719.

Även några av 1800-talets mest praktfulla oftalmologiska atlaser visas, däribland Hermann von Helmholtzs Beschreibung eines Augen-Spiegels zur Untersuchung der Netzhaut im lebenden Auge från år 1851, vars bilder är framtagna med hjälp av ett oftalmoskop, Helmholtzs banbrytande uppfinning från samma år. Med oftalmo-skopet kunde han för första gången studera ögats inre anatomi på levande patienter. Bland de modernare verken i utställningen hör några skrifter av Allvar Gullstrand som 1911 blev Sveriges förste Nobelpristagare i fysiologi eller medicin.

Utställningen visar även ett antal inlånade föremål från Medicin-historiska museet i Uppsala och Medicinhistoriska museet i Stockholm, bland annat unika vaxmodeller tillverkade vid La Specola i Florens och skänkta till KI år 1825.

Curator: Anna Lantz, Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet

CG
Innehållsgranskare:
Carrie Greenwood
2023-06-27