Varför arbeta hos oss

This page in English

Att arbeta hos oss innebär att du är med och medverkar till Karolinska Institutets vision - att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa.

En attraktiv arbetsplats

Karolinska Institutet är en attraktiv arbetsplats med kreativa och stimulerande miljöer, stort internationellt utbyte både inom forskning och utbildning samt goda utvecklingsmöjligheter. Vår vision är att vara ett av de ledande universiteten i världen inom det medicinska området. Det är en arbetsplats för dig som är intresserad av att arbeta i en miljö som präglas av konkurrens, både nationellt och internationellt, som tar tillvara på medarbetarnas initiativ, kreativitet, självständighet och kompetens.

Vi erbjuder en arbetsmiljö som kännetecknas av ett gott ledarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön. Hos oss kommer du att möta kollegor och studenter från hela världen med ett gemensamt mål, att bedriva och delta i medicinsk forskning och utbildning av toppkvalitet i ett internationellt perspektiv.

Vid Karolinska Institutet har en rad upptäckter gjorts som har förändrat världen. Av de åtta svenskar som hittills fått Nobelpriset i fysiologi eller medicin kommer fem från Karolinska Institutet.

Verksamhet över hela Stockholm

På Karolinska Institutet arbetar den akademiska och den kommersiella världen sida vid sida. Karolinska Institutets verksamhet är uppdelad mellan KI Campus Solna och Campus Huddinge. Fler institutioner finns även på länets stora sjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Danderyds sjukhus i norr, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Södersjukhuset i söder.

Lista över KI:s institutioner

Samverkan lokalt och globalt

Att utveckla nätverk som leder till fruktbara samarbeten med andra forskare, med andra universitet, med industrin och med sjukvården är en självklar hörnsten i den filosofi som präglar ett modernt universitet som Karolinska Institutet. Här finns ett stort internationellt utbyte både inom forskning och undervisning samt gästforskare och studenter från hela världen.

Att arbeta hos oss

Karolinska Institutet erbjuder en kreativ och stimulerande miljö där dina kunskaper och erfarenheter tas tillvara.

Vi strävar efter att ständigt utveckla våra medarbetare. Mer motiverade medarbetare bidrar till högre kvalitet och bättre resultat samt en attraktiv och effektiv arbetsplats.

Karolinska Institutet erbjuder karriärrådgivning, kompetensutveckling, stort utbud av friskvårdsaktiviteter, trevliga kollegor, goda förmåner och gott ledarskap.

Ledarskap och kompetensutveckling

Som anställd vid Karolinska Institutet får du möjlighet att ta del av en mängd olika utbildningar, workshops och andra tjänster som kan passa just för dina behov. När det gäller Karolinska Institutets ledarskap ser vi det som en strategisk investering eftersom våra chefer och ledare ska kunna möta dagens och morgondagens utmaningar. 

Inom chef- och ledarskapsutveckling erbjuds kurser i strategiskt-, operativt- samt personligt ledarskap, teamutveckling, projektledarutbildning, språkkurser, affärsjuridik, laborativt arbete, kurser inom personal- och ekonomiområdet samt mycket mer. Möjlighet till internationellt utbyte genom Erasmusprogrammet som innebär att du kan få bidrag för egen kompetensutveckling och åka till ett universitet, företag eller en organisation i Europa för studiebesök, jobbskuggning eller fortbildning. Karolinska Institutet har även omfattande introduktion för nya medarbetare med bland annat introduktionsutbildningar där du får träffa andra nyanställda inom olika yrken. 

Karriärutveckling

Vid Karolinska Institutet kan du få stöd i din karriärutveckling bl a i form av coachning och karriärservice. Karriärcoachningen innebär ett strukturerat stöd och hjälper dig att sätta upp och uppnå konkreta karriärmål. Karriärservice ges i form av kurser, seminarier, workshops och andra aktiviteter.

Coachning

Medarbetare vid universitet erbjuds två alternativa karriärcoachningsprogram, dels ett kortare arbetslivsinriktat program, dels ett något längre och fördjupat program med livs- och karriärcoachning.

Karriärservice för doktorander och forskare

Karriärplanering är ett viktigt verktyg för att öka forskares karriärmöjligheter. Karriärservice erbjuder kurser, seminarier och workshops för att förbereda doktorander, postdocs och forskare för en vidare karriär.

Hälsa

Karolinska Institutet vill främja hälsa hos sina medarbetare och studenter. Genom att skapa möjligheter för fysisk aktivitet och aktiv återhämtning, stärks möjligheten att öka välbefinnande och förutsättningar för hälsa i ett livslångt perspektiv. Friskvården på KI erbjuder olika pass, workshops och inspirationsdagar. 

Lika villkor

Hos oss finns nationaliteter från världen över representerade vilket bidrar till ett dynamiskt klimat. Vi vill att Karolinska Institutet ska ha en kreativ och stimulerande miljö där allas begåvning, erfarenheter och resurser tas tillvara. Förutsättningen för en sådan miljö är att ingen student eller anställd känner sig särbehandlad, diskriminerad eller kränkt. På Karolinska Institutet bedrivs likabehandlingsarbete i olika former. Dessa frågor ska genomsyra all verksamhet och att allas lika värde och lika villkor är en naturlig del av vår kultur. Läs mer om hur vi arbetar med lika villkor.

Förmåner

Som anställd har du en rad förmåner, bland annat subventionerad motion och massage, träning på betald arbetstid, tillgång till tennisbanor, ljusrum, ergonomirum, flexibel arbetstid, generösa semestervillkor (upp till 35 dagars semester), konstklubb, företagshälsovård och föräldralön.

Läs gärna mer på KI:s Medarbetarportal.