Pedagogiska priset

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå.

Priset delas ut under installationshögtiden i Aula Medica i oktober.

Pristagare 2024 - Riitta Möller

Tidigare pristagare

2023 - Lena Engqvist Boman och Terese Stenfors

2022 - Björn Meister

2021 - Lars-Arne Haldosen

2020 – Eva Broberger

2019 – Anna Kiessling

2018 – Lena Nilsson-Wikmar

2017 – Ewa Ehrenborg

2016 – Dulceaydee Norlander Gigliotti

2015 – Rune Brautaset

2014 – Robert Harris och Lars Henningsohn

2013 – Gunnar Nilsson

2012 – Hans Gyllenhammar och Annika Östman Wernerson

2011 – Margaretha Forsberg Larm

2010 – Anna Josephson

2009 – Matti Nikkola

2008 – Annelie Brauner och Thomas Cronholm

2007 – Kent Fridell och Johan Wikner

2006 – Aino Fianu Jonasson och Lene Martin

2005 – Jörgen Nordenström

2004 – Åsa Nilsonne och Göran Sandberg

2003 – Sari Ponzer

2002 – Gunilla Johnson och Hans Rosling

2001 – Anders Bergendorff, Eva Mattsson och Li Tsai

2000 – Magnus Ingelman-Sundberg, Annika Sääf-Rothoff och lärargruppen bakom CAL

1999 – Helena Bergström, Ester Mogensen och Jan Ygge

1998 - Ingrid Lindquist och Karin Röding och Carl Johan Sundberg

Om pedagogiska priset

Pristagare utses av Kommittén för utbildning efter förslag från särskild priskommitté där även representant från Kommittén för utbildning på forskarnivå ingår. Vid urvalet av pristagare tittar priskommittén särskilt på följande faktorer:

  • pedagogiskt nytänkande (innovationer, utvecklings- och förbättringsarbete),
  • pedagogisk genomslagskraft (lokalt, nationellt, internationellt) och
  • pedagogiskt ledarskap.

Kandidat(er) till priset kan nomineras av lärare, studenter, doktorander samt övrig personal verksamma vid KI. Från och med 2013 omfattar KI:s pedagogiska pris även pedagogiska insatser inom forskarutbildningen. Priskommittén välkomnar därmed även nomineringar gällande insatser inom KI:s forskarutbildning.

Det pedagogiska priset kan delas mellan upp till 3 pristagare. Ledamot av priskommittén kan ej tilldelas priset.

Pedagogiska priset delas ut vid KI:s Installationshögtid som hålls i Aula Medica i oktober varje år. Den totala prissumman är på 175 000 kronor vilken överförs till den institution(er) där pristagaren(na) är verksam(ma).

AT
Innehållsgranskare:
2024-05-30