Meritportfölj för lärare och forskare

Vid KI används en särskild meritportfölj för att dokumentera meriter. Syftet med meritportföljens användning är att ge underlag för värdering av produktivitet och kvalitet vad gäller forskning, undervisning, administration och klinisk tjänstgöring.

Meritportföljen består av fem delar:

1. curriculum vitae

2. vetenskaplig portfölj

3. pedagogisk portfölj

4. klinisk portfölj

5. lednings-, utvecklings- och samverkansportfölj

Till var och en av de fyra sistnämnda delarna av meritportföljen finns en skriftlig målsättning och instruktion hur meriterna ska dokumenteras.

Meritportföljen finns båda på engelska och svenska. För lärare och forskare vid KI rekommenderar vi användandet av meritportföljen på engelska.

Här nedan kan du ladda ner instruktioner och Word-mall av meritportföljen på engelska och svenska.

MS
Innehållsgranskare:
Jasmin Ahangaran
2024-05-02