Publikationer - om KI:s historia

Vill du veta mer om Karolinska Institutets historia? Nedan finner du publikationer som behandlar olika delar av Karolinska Institutets utveckling, från den tidiga historien till analyser av 1900-talets framväxande forskningsinstitution, de olika professionernas utveckling och utbildningens förändringar. Är du intresserad av det senare 1900-talet rekommenderas särskilt de publicerade vittnesseminarierna. Trevlig läsning!

Book cover, Hur Karolinska Institutet kom till.

Böcker

I boken Hur Karolinska Institutet kom till berättas om den tidiga bakgrunden till dagens medicinska forskningsuniversitet. I boken beskrivs hur den akuta bristen på fältskärer, men också mer komplexa idéer och behov, tillsammans kom att leda fram till bildandet av en utbildningsanstalt med endast en fakultet: den medicinska.

Författare: Julius Rocca.

Book cover, När medicinen blir till vetenskap.

Medicinen blev till vetenskap beskriver utvecklingen vid Karolinska Institutet under 1900-talet från olika perspektiv. Boken är en antologi utgiven i samband med Karolinska Institutets 200-årsjubileum, och är författad av några av Sveriges mest namnkunniga medicinhistoriker.

Författare: Karin Johannisson, Ingemar Nilsson, Roger Qvarsell, red.

Book cover, Ämnessprängarna.

Ämnessprängarna. Karolinska Institutet och Rockefeller Foundation 1930 - 1945 behandlar en formativ period av Karolinska Institutets historia: åren före och under andra världskriget. Under denna period formades Karolinska Institutet till den forskningsinstitution det är i dag, delvis med hjälp av amerikanska Rockefeller Foundation. Titeln syftar på den tvärvetenskapliga kultur som växte fram vid KI under denna tid.

Författare: Olof Ljungström.

MJ
Innehållsgranskare:
Maria Josephson
2023-12-15