Hagströmerbibliotekets skriftserie

Hagströmerbibliotekets skriftserie publicerar källtexter, historievetenskapliga monografier och populärvetenskap inom vetenskaps- och medicinhistoria.
Redaktörer: Ove Hagelin (2007-2019) Hjalmar Fors (2020- )

Framsidan av boken Läkekonst och Vetenskap, av Ove Hagelin. 2023.
Läkekonst och Vetenskap, Ove Hagelin. Foto: Carrie Greenwood

Har du ett manus eller en bokidé som du anser kan passa för serien?

Det går bra att kontakta redaktören redan på ett tidigt stadium i skrivprocessen. Slutligt beslut om publicering i skriftserien fattas dock utifrån inlämnat heltextmanus. Detta beslut fattas av redaktören efter samråd med Hagströmerbibliotekets råd och kan ej omförhandlas. 

Varför ska du publicera din bok i vår skriftserie?

Alla godkända manus fackgranskas. Därför blir en publikation i vår skriftserie en kvalitetsstämpel för din bok. Historievetenskapliga publikationer som ges ut i Hagströmerbibliotekets skriftserie lämnas till anonyma fackgranskare (från 2020) och räknas därför som peer reviewgranskade. Vi kan också hjälpa till med förlagskontakter samt föreslå lämpliga stiftelser att söka utgivningsbidrag från. En publicering i skriftserien ger dessutom viss extra exponering för boken genom våra kanaler, förutom att vi naturligtvis kommer att erbjuda boken till försäljning på Hagströmerbiblioteket!

 

TIDIGARE UTGIVET I SERIEN

1. Carl von Linné, Om botanikens grunder: Föreläsningsanteckningar, höstterminen 1748  red. & övers. L. Bergqvist (2007). 

2. Thomas Lindblad, Gustaf Retzius: A Biography (2007). 

3. Carl von Linné, Herr Archiatern och Riddaren Linnæus i Lärda Tidningar 1745-1780 red. Ove Hagelin. (2007). 

4. Olof Kåhrström red., Linnés nätverk (2007). 

5. Olof Kåhrström. red., Linnaeus’ Network (2007).

6. Ove Hagelin, Ars medica Svecana: Svensk läkekonst genom fem sekler 1571–1921 (2008).

7. Jan Lindsten et al., KI avhandlingar 1810–1874: Inträdesdokument i ett beständigt akademiskt karriärsystem (2010). 

8. Ove Hagelin, Läke Konst: Medicinsk illustrationskonst från medeltid till Lennart Nilsson. Ars medica: The Art of Medical Illustration from the Middle Ages to Lennart Nilsson (2010).

9. Jan Trofast, Jacob Berzelius och Karolinska Institutet (2010).

10. Jan Lindsten et al., 114 Important Scientific Contributions from Karolinska Institutet (2010). 

11. Daniel Rolander, Ur regnskogens skugga: Daniel Rolander och resan till Surinam red. & inledn. J. Dobreff, övers. A. Jönsson, foto H. Schmitz (2010).

12. Thomas Ihre, Abraham Bäck. Mannen som reformerade den svenska sjukvården (2012).

13. Carl von Linné & Pehr Osbeck, Linné och mentalsjukdomarna red. N. Uddenberg (2012).

14. Göran Falkenberg et al., I skuggan av ett boktorn (2013).

15. Dan Jibréus, White Fox’ långa resa (2013).

16. John Ardene, De arte phisicali et de cirurgia practica: Master John Arderne från Newark och hur han utövade medicin och kirurgi, 1412 red. & övers.T. Svenberg & P. Murray Jones (2013).

17. John Ardene, De arte phisicali et de cirurgia practica: From a new digital version of the Stockholm roll ed. & trans. T. Svenberg & P. Murray Jones (2013).

18. Anna Lantz & Krister Östlund red., Vesalius: Anatomins mästare (2015).

19. Nils Uddenberg, Lidande och läkedom: Medicinens historia … till 1950. Del I-II (2015).

20 Ove Hagelin & Deborah Coltham, Odontologia: Rare & Important Books in the History of Dentistry. An Illustrated and Annotated Catalogue (2015).

21. Carina Nynäs & Lars Bergquist, A Linnaean Kaleidoscope: Linnaeus and his 186 dissertations Del I-II (2016).

22. Kenneth, Pehrsson, William Harvey: En medicinsk revolutionär (2018).

23. Torgny Svenberg et al., red. Treatise of Fistula in ano by John Arderne: Selection of texts, translation and comments by Torgny Svenberg, Nils-Lennart Johannesson & Peter Murray Jones (2021).

24. Helena Ek, Vetenskap och vård: Karolinska Sjukhuset 1940–2018 (2021).

25. Jan Malmstedt, Doktorerna på Drottningholm: Världsarv med medicinhistoria (2022).

26. Ove Hagelin, Läkekonst och Vetenskap: En upptäcktresa i Hagströmerbibliotekets samlingar (2023).

 

UNDER UTGIVNING

Mike Sappol & Anna Lanz, red., Relics of Lost Medical Civilizations: The Hagströmer Library and Karolinska Institutet Collections (preliminär titlel). Design G. Dyhlén, foto R. Turander. 

Hjalmar Fors & Lo Barck, red., Linnaean Manuscripts in the Collection of the Hagströmer Library (preliminär titel).

CG
Innehållsgranskare:
Carrie Greenwood
2023-10-02