Hagströmerbibliotekets samlingar och öppethållande

Hagströmerbiblioteket har mer än 40 000 böcker och tidskrifter inom medicin, anatomi, farmaci, naturalhistoria, biologi, kemi och andra till medicinen relaterade kunskapsområden. Merparten av böckerna är från perioden 1480-1830 men biblioteket har också omfattande samlingar av verk från senare perioder.

Librarian Hjalmar Fors showing the collections of Hagstromer Library.
Förstebibliotekarie Hjalmar Fors visar böcker ur bibliotekets samlingar.

Hagströmerbiblioteket: digitala aktiviteter och öppettider 2021

i juni 2021 öppnar äntligen Hagströmerbiblioteket för visningar och konferensbokningar igen. Vi fortsätter även att erbjuda digitala visningar och hybridvisningar med en del av besökarna är på plats och en del närvarande via videolänk. Besökare från KI har precis som innan pandemin möjlighet att boka konferensrum i Haga Tingshus utan kostnad i samband med visning.

Läsesalen är öppen för besökare onsdagar och torsdagar 09-00-12.00. Boka dock gärna ditt besök i förväg.  Se också vår blogg för information om höstens föreläsningar i  Hagströmerbibliotekets Vänners regi.

Hagströmerbibliotekets katalog online. Från HT 2020 är vår katalog tillgänglig via Hagströmerbibliotekets hemsida, där du också hittar vårt virtuella bokmuseum. 

Minivisningar av Hagströmerbiblioteket på KI:s youtubekanal. Gå till: https://www.youtube.com/user/karolinskainstitutet/playlists och klicka på spellistan Karolinska Institutet Medical History and Heritage.

Biblioteksvisningar via videolänk. Vi erbjuder sedan HT 2020 biblioteksvisningar via videolänk (zoom eller teams). Priset för detta är detsamma som för ordinarie visningar.

Läsesalen öppettider:

Läsesalen är öppen onsdagar och torsdagar 0900-1200.

Lässalen är stängd Onsdag December 8, 2021

Vi håller dock stängt från onsdag 22:e december till onsdag 13:e januari.

För bokning: info@hagstromerlibrary.ki.se

 

 Kontakta oss för mer information och bokning!
 

 

Love it! - Det är som en Dogma-film!

Participant of tour for the Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, October 5, 2020.

Hagströmerbiblioteket, tingssalen interiör.
Hagströmerbiblioteket, tingssalen interiör. Foto: Carrie Greenwood

Biblioteksvisningar i Tingshuset

Kontakta oss för information.

Som forskare är du givetvis välkommen att kontakta Hagströmerbiblioteket för förfrågningar om våra samlingar. Kontakta oss för mer information.

Hitta hit:
Hagströmerbiblioteket
Haga Tingshus
Annerovägen 12
169 70 Solna

Tel: 08-524 868 28

Välkommen till Hagströmerbiblioteket!

Till Hagströmerbibliotekets externa hemsida

Book school at the Hagstromer Library.
Hagströmerbibliotekets samlingar rymmer många historiskt viktiga verk.

Boksamlingen

Många av böckerna i Hagströmerbibliotekets samlingar haft en epokgörande medicin- och vetenskapshistorisk betydelse. Till exempel Andreas Vesalius, De Humani Corporis Fabrica, William Harveys De Motu Cordis och Charles Darwins Origin of Species. Huvudsamlingen utgörs av Karolinska Institutets och Svenska Läkaresällskapet sammanslagna bibliotek. Mindre samlingar kommer från Apotekarsocieteten, Svenska Tandläkaresällskapet och Medicinhistoriska Museet Eugenia. I biblioteket ingår också Carl Benedicks samling av alkemi och äldre kemi och omfattande specialsamlingar böcker av och om framstående svenska vetenskapsutövare som Carl von Linné, Carl Wilhelm Scheele och Jöns Jacob Berzelius.

Manuskriptsamlingar

Karolinska Institutets manuskriptsamling har sitt ursprung i Collegium Medicums arkiv, av vilket delar införlivades i KI:s bibliotek genom A. J. Hagströmers försorg. Samlingen omfattar bland annat handlingar kopplade till Collegium Medicum och till Barberarskrået / Kirurgiska Societeten, Abraham Bäcks arkiv, samt A. J. Hagströmers egen omfattande manuskriptsamling. På Hagströmerbiblioteket förvaras också Svenska Läkaresällskapets manuskriptsamling samt ett flertal deponerade eller donerade mindre samlingar av äldre och nyare material. Samlingarnas tyngdpunkt ligger på 1700- och 1800-talen.

Tidskrifter

Hagströmerbiblioteket har ett mindre antal svenska och utländska tidskrifter, huvudsakligen från 1700-talet och 1800-talet, såsom Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar och Hygiea. Vi har även vissa vetenskaps- och medicinhistoriska tidskrifter. De flesta av de tidskrifter som finns vid KI finns dock hos KIB. Den som söker nyare tidskriftsartiklar rekommenderar vi därför att i första hand vända sig till KIB:s tidskrifts- och artikeldatabaser.

Curator Anna Lantz, Hagstromer Library.
Curator Anna Lantz berättar om tandläkeriets konsthistoria.

Bild-, foto och föremålsarkiv

Hagströmerbibliotekets huvudsamling av medicinska och vetenskapliga illustrationer återfinns i dess böcker, vilka innehåller ett överflöd av bilder från 1400-talet och framåt. Här kan i synnerhet nämnas anatomiska, botaniska och zoologiska illustrerade verk. Därtill kommer specifika bild- och fotosamlingar. Biblioteket har även en omfattande samling porträtt av svenska läkare (1600-talet till 1900-talet). Nämnas kan också Wesslerska samlingen vilken utöver böcker och föremål också innehåller en stor samling tryck med koppling till odontologi.

Emil von Behring, Allgemeine Therapie der Infektionskrankheiten.
Emil von Behring, Allgemeine Therapie der Infektionskrankheiten.

Karolinska Institutets Nobelsamlingar

Samlingarnas kärna utgörs av Medicinska Nobelförsamlingen boksamling, som tidigare fanns på KIB. Den omfattar främst vetenskapliga publikationer av nobelpristagare i medicin eller fysiologi samt kemi. Därtill omfattar samlingen tryckta texter, bilder, manuskript och föremål med anknytning till nobelpriset i medicin eller fysiologi och till internationell toppforskning vid KI.

Karolinska Institutets historia

Hagströmerbiblioteket bevarar KIB:s äldre samling av trycksaker om och kring KI, inkluderande äldre kurskataloger, personalförteckningar, småtryck och meddelanden från ledningen och institutioner. Huvudansvar för denna typ av material, samt inhämtning och handhavande av nyare material, åligger dock KI:s Arkivenhet. Hagströmerbiblioteket har även en stor samling av porträtt, karikatyrer och foton av medarbetare samt naturligtvis texter (monografier, artiklar och vissa manuskript) av många KI-forskare. Nämnas kan särskilt våra särtryckssamlingar uppställda efter författarnamn , vilka ger omedelbar tillgång till enskilda forskares vetenskapliga produktion eller i förekommande fall hela vetenskapsfält under specifika tidsperioder. Här finns även vissa fotoalbum från till exempel konferenser och jubileer, fotografier som dokumenterar KI som fysisk miljö, och ett mindre antal kartor och ritningar som dokumenterar dess byggnadshistoria. I referensbiblioteket ingår även tryckta verk om och kring KI:s historia.

Referensbibliotek

Hagströmerbiblioteket har ett omfattande referensbibliotek över medicinens och vetenskapens historia och angränsande ämnen, med fokus på tiden före cirka 1830. Referensbiblioteket innehåller också vissa engelsk- och svenskspråkiga historievetenskapliga tidskrifter.

Hagströmerbibliotekets skriftserie

Redaktörer: Ove Hagelin (2007-2019) Hjalmar Fors (2020- )

Hagströmerbibliotekets skriftserie publicerar källtexter, historievetenskapliga monografier och populärvetenskap inom vetenskaps- och medicinhistoria.  

Har du ett manus eller en bokidé som du anser kan passa för serien?

Det går bra att kontakta redaktören redan på ett tidigt stadium i skrivprocessen. Slutligt beslut om publicering i skriftserien fattas dock utifrån inlämnat heltextmanus. Detta beslut fattas av redaktören efter samråd med Hagströmerbibliotekets råd och kan ej omförhandlas. 

Varför ska du publicera din bok i vår skriftserie?

Alla godkända manus fackgranskas. Därför blir en publikation i vår skriftserie en kvalitetsstämpel för din bok. Historievetenskapliga publikationer som ges ut i Hagströmerbibliotekets skriftserie lämnas till anonyma fackgranskare (från 2020) och räknas därför som peer reviewgranskade. Vi kan också hjälpa till med förlagskontakter samt föreslå lämpliga stiftelser att söka utgivningsbidrag från. En publicering i skriftserien ger dessutom viss extra exponering för boken genom våra kanaler, förutom att vi naturligtvis kommer att erbjuda boken till försäljning på Hagströmerbiblioteket!

 

TIDIGARE UTGIVET I SERIEN

1. Carl von Linné, Om botanikens grunder: Föreläsningsanteckningar, höstterminen 1748  red. & övers. L. Bergqvist (2007). 

2. Thomas Lindblad, Gustaf Retzius: A Biography (2007). 

3. Carl von Linné, Herr Archiatern och Riddaren Linnæus i Lärda Tidningar 1745-1780 red. Ove Hagelin. (2007). 

4. Olof Kåhrström red., Linnés nätverk (2007). 

5. Olof Kåhrström. red., Linnaeus’ Network (2007).

6. Ove Hagelin, Ars medica Svecana: Svensk läkekonst genom fem sekler 1571–1921 (2008).

7. Jan Lindsten et al., KI avhandlingar 1810–1874: Inträdesdokument i ett beständigt akademiskt karriärsystem (2010). 

8. Ove Hagelin, Läke Konst: Medicinsk illustrationskonst från medeltid till Lennart Nilsson. Ars medica: The Art of Medical Illustration from the Middle Ages to Lennart Nilsson (2010).

9. Jan Trofast, Jacob Berzelius och Karolinska Institutet (2010).

10. Jan Lindsten et al., 114 Important Scientific Contributions from Karolinska Institutet (2010). 

11. Daniel Rolander, Ur regnskogens skugga: Daniel Rolander och resan till Surinam red. & inledn. J. Dobreff, övers. A. Jönsson, foto H. Schmitz (2010).

12. Thomas Ihre, Abraham Bäck. Mannen som reformerade den svenska sjukvården (2012).

13. Carl von Linné & Pehr Osbeck, Linné och mentalsjukdomarna red. N. Uddenberg (2012).

14. Göran Falkenberg et al., I skuggan av ett boktorn (2013).

15. Dan Jibréus, White Fox’ långa resa (2013).

16. John Ardene, De arte phisicali et de cirurgia practica: Master John Arderne från Newark och hur han utövade medicin och kirurgi, 1412 red. & övers.T. Svenberg & P. Murray Jones (2013).

17. John Ardene, De arte phisicali et de cirurgia practica: From a new digital version of the Stockholm roll ed. & trans. T. Svenberg & P. Murray Jones (2013).

18. Anna Lantz & Krister Östlund red., Vesalius: Anatomins mästare (2015).

19. Nils Uddenberg, Lidande och läkedom: Medicinens historia … till 1950. Del I-II (2015).

20 Ove Hagelin & Deborah Coltham, Odontologia: Rare & Important Books in the History of Dentistry. An Illustrated and Annotated Catalogue (2015).

21. Carina Nynäs & Lars Bergquist, A Linnaean Kaleidoscope: Linnaeus and his 186 dissertations Del I-II (2016).

22. Kenneth, Pehrsson, William Harvey: En medicinsk revolutionär (2018).

 

UNDER UTGIVNING

Mike Sappol & Anna Lanz, red., Relics of Lost Medical Civilizations: The Hagströmer Library and Karolinska Institutet Collections (preliminär titlel). Design G. Dyhlén, foto R. Turander. 

Hjalmar Fors, red., Linnaean Manuscripts in the Collection of the Hagströmer Library (preliminär titel).