Din karriär fortsätter här

Med passion för ett hållbart liv strävar vi efter banbrytande resultat. Vår verksamhet präglas av hög kvalitet och ett etiskt förhållningssätt där människan och hälsan står i centrum.

En global arbetsplats med människan i centrum

Glada medarbetare samtalar

På Karolinska Institutet arbetar akademi och näringsliv sida vid sida. Här möter du kollegor och studenter från hela världen med en gemensam vision - att utveckla kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla.

Vid Karolinska Institutet har en rad upptäckter gjorts som har förändrat världen. Av de åtta svenskar som har fått Nobelpris i fysiologi eller medicin kommer fem från KI. Vi står för en stor del av den medicinska forskningen i Sverige och har det största utbudet av medicinska utbildningar i landet.

Vi vill leva som vi lär

Att främja hälsan hos medarbetare och studenter i ett livslångt perspektiv är viktigt. Alla på KI erbjuds därför en mängd kostnadsfria hälsoförmåner. Vi har nybyggda träningsanläggningar med bollplan, tillgång till tennisbanor och bokningsbara träningsklasser. Vårt eget friskvårdsteam arbetar också aktivt för att stärka individers kompetens när det gäller hälsa. Skräddarsydda insatser och workshops erbjuds och som anställd har du rätt till friskvårdstimme och FYSS-coaching.

Arbetsmiljöarbetet är både strategiskt och operativt. Varje år delar vi ut ett generöst arbetsmiljö- och hälsopris till en medarbetare eller en grupp, som särskilt har bidragit till KI:s utveckling inom arbetsmiljö- och hälsa.

Vi erbjuder

Bild på gymmet på Solna Campus

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Att vara anställd inom staten innebär goda förmåner, generös semester och ersättning för läkarvård. Vi har dessutom egna moderna friskvårdsanläggningar och ett förmånligt kollektivavtal med en bra tjänstepension.

Kompetens- och karriärutveckling för medarbetare är avgörande för att vi ska kunna möta dagens och morgondagens utmaningar.

För att förbereda doktorander, postdoktorer och forskare för en vidare karriär erbjuder vi karriärservice och karriärplanering som ett viktigt verktyg för att öka möjligheterna att utvecklas.

Både chefer och medarbetare inom organisationen erbjuds också internationella utbyten och möjligheten att delta i olika karriärutvecklingsprogram.

Läs mer på vår Medarbetarportal.

Världen är vår arbetsplats

Globala nätverk och samarbeten med andra universitet, industrier och sjukvård är självklart för ett modernt universitet. Vi har många internationella utbyten, inom forskning och utbildning, med gästforskare och studenter från hela världen. Vår egen forskningsenhet i Hongkong – Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine– ger oss ökade möjligheter till utbyte och innovationer inom forskning och utveckling i Asien.

I Sverige finns våra campus i Solna och Flemingsberg. Flera institutioner finns också på regionens sjukhus, såsom Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Lista över KI:s institutioner

Tillsammans – bidrar vi till en bättre hälsa för alla