Skip to main content

Breddad rekrytering

Karolinska Institutet bedriver ett arbete med breddad rekrytering och likabehandling som bär hög kvalitet och som är långsiktigt och målmedvetet.

Karolinska Institutet strävar ständigt efter att bli mer inkluderande och välkomnande för alla grupper i samhället. Karolinska Institutet ska inte bara vara ett lärosäte med så bred rekrytering som möjligt, genomströmningen ska vara hög i alla studentgrupper.

Kontakt

Handläggare

Caroline Olsson

Telefon: 08-524 865 06
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Caroline.Olsson@ki.se