Att undervisa i etik - utbildning för lärare och handledare

Utbildningen "Att undervisa i etik" arrangeras på nytt under vårterminen 2024. Nedan finns mer information om utbildningens lärandemål, innehåll och omfattning. Här finns också viktiga datum för utbildningen. Du har även möjlighet att anmäla dig till utbildningen via en länk här nedan.

Utbildningen vänder sig till personer som undervisar i andra ämnen än etik och som planerar att integrera etik i sin undervisning. Exempelvis lärare och andra som handleder läkarstudenter, sjuksköterskestudenter, fysioterapistudenter, tandläkarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning och lärare som genomför utbildningsinslag på uppdragsutbildning för en viss yrkesgrupp. Utbildningen är tänkt att fungera som kompetensutveckling.

Utbildningens syfte, lärandemål och innehåll

Utbildningens övergripande syfte är att erbjuda deltagaren möjligheter att uppöva sin förmåga att identifiera och reflektera kring etiska problem som har relevans för sjuk- och hälsovård; samt att förbereda deltagaren på att genomföra undervisning i etik. Utbildningen erbjuder rikligt med möjligheter att reflektera kring etiska teorier, principer och problem, samt möjligheter att reflektera kring för- och nackdelar med egna upplägg för etikundervisning.

Deltagaren ska efter genomförd och avslutad utbildning kunna:

 • redogöra för centrala etiska teorier och principer
 • identifiera och reflektera kring etiska problem med relevans för hälso- och sjukvård
 • reflektera kring för- och nackdelar med upplägg för etikundervisning.

Utbildningen består av fyra delar. 

 • Del 1. Göra gott och inte skada. Diskussionsforum på Canvas.
 • Del 2. Autonomi och informerat samtycke. Diskussionsforum på Canvas.
 • Del 3. Rättvisa och prioriteringar. Diskussionsforum på Canvas.
 • Del 4. Reflektion angående etikundervisning. Skriftlig inlämningsuppgift.

Under varje del ska deltagaren genomföra en obligatorisk uppgift. Under de tre första delarna, 1-3, förväntas deltagaren diskutera ett antal etiska problem och problematiska situationer i diskussionsforum tillsammans med andra deltagare. Under del 4 förväntas deltagaren att skriftligt reflektera kring ett upplägg för sin planerade undervisning i etik.

Utbildningens omfattning och datum

Utbildningen Att undervisa i etik för handledare och lärare på grund- och avancerad nivå motsvarar totalt cirka 40 timmars studier och sträcker sig över fyra veckor med kvartsfart, det vill säga 25 procent av heltidsstudier. Utbildningen är att betrakta som möjlighet till kompetensutveckling och genererar inte några högskolepoäng.

 • Startdatum: 2024-04-29
 • Slutdatum: 2024-05-26
 • På svenska

All undervisning är online, via Canvas och Zoom. Allt kursmaterial finns på Canvas.
Tre möten i Zoom är inplanerade under utbildningens gång:

 • Zoommöte 1: 2024-04-29, kl. 13.00 - 14.30.
 • Zoommöte 2: 2024-05-21, kl. 09.00 - 12.00.
 • Zoommöte 3: 2024-05-22, kl. 13.00 - 16.00.

Kontaktpersoner

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Utbildningsgivare är Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME).

Registrering

Sista datum för anmälan har passerat. Vänligen se kontaktuppgifter ovan ifall du har frågor om utbildningen.

 

GH
Innehållsgranskare:
Annelie Jonsson
2023-11-20