Utbildningskansliet NVS

På Utbildningskansliet NVS arbetar studievägledare, utbildningshandläggare och utbildningsadministratörer med övergripande verksamhet för de program och kurser som NVS ansvarar för. Här finns också NVS forskarutbildningssamordnare.

På grund- och avancerad nivå arbetar vi med student- och kursrelaterade frågor, hanterar reservantagning och genomför uppföljning av både ekonomi och kvalitet inom våra utbildningsprogram. Vi arbetar nära Utbildningsnämnden NVS och förbereder underlag och verkställer beslut som nämnden tar. Vi arbetar även med  handläggning inom fristående kurser, uppdragsutbildning och forskarutbildningsfrågor.

Kontakta oss om tillgodoräknanden, studieavbrott, studieuppehåll, återupptag av studier och övriga frågor som gäller:

Enhetschef

Camilla Öberg

Bitr. enhetschef

Studievägledare

Annika Larsson

Enhetschef och studievägledare specialistsjuksköterskeprogrammen

Christine Carlstedt

Studievägledare sjuksköterskeprogrammet T1-T4 och kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen (KUSSK)

Anna Malmborg

Studievägledare specialistsjuksköterskprogrammen

Inna Osadtjaja

Studievägledare arbetsterapeutprogrammet och fristående kurser

Päivi Vejby

Studievägledare fysioterapeutprogrammet, sjuksköterskeprogrammet T5-T6 samt kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen (SKUFF)
08-524 880 59

Helen Ågren

Studievägledare specialistsjuksköterskeprogrammen (NVS) samt audionomprogrammet, logopedprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet (CLINTEC)

Utbildningsadministratörer

Camilla Öberg

Bitr. enhetschef, utbildningsadministratör

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör

Caroline Erika Mattisson

Utbildningsadministratör

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Camilla Kristina Persson

Utbildningsadministratör

Helena Sandström

Utbildningsadministratör

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör

Johanna Törnqvist

Utbildningsadministratör

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Utbildningshandläggare

Kathrin Dellblad

Fysioterapeutprogrammet, fristående kurser, kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen (SKUFF), kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen (KUSSK)

Anna-Carin Isacsson

Utbildningshandläggare UN NVS, specialistsjuksköterskeprogrammen, fristående kurser och uppdragsutbildning

Anna Malmborg

Utbildningshandläggare specialistsjuksköterskeprogrammen och arbetsterapeutprogrammet

Anette Stålbalk

Utbildningsnämndshandläggare UN NVS, utbildningshandläggare sjuksköterskeprogrammet

Anna Söderberg

Utbildningshandläggare specialistsjuksköterskeprogrammen och arbetsterapeutprogrammet

Forskarutbildning

Heli Vänskä

Samordnare, forskarutbildning
08-524 868 32

Caroline Erika Mattisson

Forskarutbildning, Ladok och Canvas

Post- och besöksadress

Karolinska Institutet
Utbildningskansliet NVS
Alfred Nobels allé 23, korridor D2
141 83 Huddinge

AL
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-11-09