Utbildningskansliet NVS

På Utbildningskansliet NVS arbetar studievägledare, utbildningshandläggare och utbildningsadministratörer med övergripande verksamhet för de program och kurser som NVS ansvarar för. Här finns också NVS forskarutbildningssamordnare.

På grund- och avancerad nivå arbetar vi med student- och kursrelaterade frågor, hanterar reservantagning och genomför uppföljning av både ekonomi och kvalitet inom våra utbildningsprogram. Vi arbetar nära Utbildningsnämnden NVS och förbereder underlag och verkställer beslut som nämnden tar. Vi arbetar även med  handläggning inom fristående kurser, uppdragsutbildning och forskarutbildningsfrågor.

Kontakta oss om tillgodoräknanden, studieavbrott, studieuppehåll, återupptag av studier och övriga frågor som gäller:

Enhetschef

Profile image

Annika Larsson

Enhetschef
Profile image

Camilla Öberg

Bitr. enhetschef

Studievägledare

Profile image

Annika Larsson

Enhetschef och studievägledare specialistsjuksköterskeprogrammen

Christine Carlstedt

Studievägledare sjuksköterskeprogrammet T1-T4 och kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen (KUSSK)
Profile image

Anna Malmborg

Studievägledare specialistsjuksköterskprogrammen
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare arbetsterapeutprogrammet och fristående kurser
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare fysioterapeutprogrammet, sjuksköterskeprogrammet T5-T6 samt kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen (SKUFF)
+46852488059

Helen Ågren

Studievägledare specialistsjuksköterskeprogrammen (NVS) samt audionomprogrammet, logopedprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet (CLINTEC)

Utbildningsadministratörer

Profile image

Camilla Öberg

Bitr. enhetschef, utbildningsadministratör
Profile image

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör
Profile image

Caroline Erika Mattisson

Utbildningsadministratör
Profile image

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Camilla Kristina Persson

Utbildningsadministratör
Profile image

Helena Sandström

Utbildningsadministratör
Profile image

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör
Profile image

Johanna Törnqvist

Utbildningsadministratör
Profile image

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör
Profile image

Hélène Von Strauss

Utbildningsadministratör

Utbildningshandläggare

Profile image

Kathrin Dellblad

Utbildningshandläggare fysioterapeutprogrammet, fristående kurser, kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen (SKUFF), kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen (KUSSK)
Profile image

Anna-Carin Isacsson

Utbildningsnämndhandläggare UN NVS, specialistsjuksköterskeprogrammen, fristående kurser och uppdragsutbildning
Profile image

Anna Malmborg

Utbildningshandläggare specialistsjuksköterskeprogrammen
Profile image

Linda Schöldberg

Utbildningsnämndhandläggare UN NVS
Profile image

Anette Stålbalk

Utbildningsnämndhandläggare UN NVS, utbildningshandläggare sjuksköterskeprogrammet
Profile image

Anna Söderberg

Utbildningshandläggare specialistsjuksköterskeprogrammen och arbetsterapeutprogrammet

Forskarutbildning

Profile image

Heli Vänskä

Samordnare, forskarutbildning
+46852486832
Profile image

Caroline Erika Mattisson

Forskarutbildning, Ladok och Canvas

Post- och besöksadress

Karolinska Institutet
Utbildningskansliet NVS
Alfred Nobels allé 23, korridor D2
141 83 Huddinge

AL
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2024-03-14