Utbildningskansliet NVS

På Utbildningskansliet NVS arbetar studievägledare, utbildningshandläggare och utbildningsadministratörer med övergripande verksamhet för de program som NVS är ansvarig för. Här finns också NVS Forskarutbildningssamordnare.

På grund- och avancerad nivå arbetar vi med student- och kursrelaterade frågor, hanterar reservantagning och genomför uppföljning av både ekonomi och kvalitet inom våra utbildningsprogram. Vi arbetar nära Utbildningsnämnden NVS och förbereder underlag och verkställer beslut som nämnden tar. Vi arbetar även med  handläggning inom fristående kurser, uppdragsutbildning och forskarutbildningsfrågor.

Kontakta oss vid frågor om tillgodoräknanden, studieavbrott, studieuppehåll, återupptag av studier och övriga frågor som gäller:

Enhetschef

Annika Larsson

Enhetschef
Administration

Camilla Öberg

Bitr. enhetschef
Administration

Studievägledare

Annika Larsson

Enhetschef och studievägledare specialistsjuksköterskeprogrammen

Christine Carlstedt

Studievägledare sjuksköterskeprogrammet T1-T4 och KUSSK

Anna Malmborg

Studievägledare specialistsjuksköterskprogrammen

Inna Osadtjaja

Studievägledare arbetsterapeutprogrammet och fristående kurser

Päivi Vejby

Studievägledare fysioterapeutprogrammet, SKUFF och sjuksköterskeprogrammet T5-T6
08-524 880 59

Helen Ågren

Studievägledare specialistsjuksköterskeprogrammen (NVS) samt audionomprogrammet, logopedprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet (CLINTEC)

Utbildningsadministratörer

Camilla Öberg

Bitr. enhetschef
Administration

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör
Administration

Marcela Millas

Utbildningsadministratör
Administration

Johanna Törnqvist

Utbildningsadministratör
Administration

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör
Administration

Caroline Erika Mattisson

Utbildningsadministratör
Administration

Camilla Kristina Persson

Utbildningsadministratör
Administration

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör
Administration

Helena Sandström

Utbildningsadministratör
Administration

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör
Administration

Utbildningshandläggare

Kathrin Dellblad

Fysioterapeutprogrammet, KUSSK och SKUFF
Administration

Anna-Carin Isacsson

Utbildningshandläggare UN NVS, specialistsjuksköterskeprogrammen, fristående kurser och uppdragsutbildning

Anna Malmborg

Utbildningshandläggare specialistsjuksköterskeprogrammen och arbetsterapeutprogrammet

Anette Stålbalk

Utbildningsnämndshandläggare UN NVS, utbildningshandläggare sjuksköterskeprogrammet

Anna Söderberg

Utbildningshandläggare specialistsjuksköterskeprogrammen

Forskarutbildningssamordnare

Heli Vänskä

Forskningsadministratör
08-524 882 40
Kansliet för grund- och forskarutbildning

Postadress och besöksadress

Karolinska Institutet
Utbildningskansliet NVS
Alfred Nobels allé 23, korridor D2
141 83 Huddinge