Utbildningskansliet NVS

På Utbildningskansliet NVS arbetar studievägledare, utbildningshandläggare och utbildningsadministratörer med övergripande verksamhet för de program som NVS är ansvarig för.

Vi arbetar med studentrelaterade frågor, hanterar reservantagning och genomför uppföljning av både ekonomi och kvalitet inom våra utbildningsprogram. Vi arbetar nära Utbildningsnämnden NVS och förbereder underlag och verkställer beslut som nämnden tar. Vi arbetar även med viss handläggning inom fristående kurser och uppdragsutbildning.

Kontakta oss vid frågor om tillgodoräknanden, studieavbrott, studieuppehåll, återupptag av studier och övriga frågor som gäller följande utbildningsprogram:

Vi som arbetar vid utbildningskansliet NVS

Studievägledare

Annika Larsson

Enhetschef och studievägledare specialistsjuksköterskeprogrammen

Christine Carlstedt

Studievägledare sjuksköterskeprogrammet T1-T4 och KUSSK

Anna Malmborg

Studievägledare specialistsjuksköterskprogrammen

Inna Osadtjaja

Studievägledare arbetsterapeutprogrammet och fristående kurser

Päivi Vejby

Studievägledare fysioterapeutprogrammet, SKUFF och sjuksköterskeprogrammet T5-T6
08-524 880 59

Helen Ågren

Studievägledare specialistsjuksköterskeprogrammen (NVS) samt audionomprogrammet, logopedprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet (CLINTEC)

Utbildningsadministratörer

Utbildningsadministratörerna ansvarar för olika kurser, inriktningar och terminer. För information gällande vilken administratör du bör kontakta i första hand, se kontaktuppgifter nedan.

Camilla Öberg

Bitr. enhetschef och utbildningsadministratör
08-524 837 24

Specialistsjuksköterskeprogrammen: Distrikt 

Fristående kurser, sektionen för omvårdnad

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör
08-524 882 33

Sjuksköterskeprogrammet: T5 och valbara kurser

Marcela Millas

Utbildningsadministratör
08-524 837 24

Sjuksköterskeprogrammet: T3

Specialistsjuksköterskeprogrammen: Vård av äldre

Uppdragsutbildning och fristående kurser, sektionen för omvårdnad

Johanna Törnqvist

Utbildningsadministratör
08-524 839 09

Sjuksköterskeprogrammet: T6

Specialistsjuksköterskeprogrammen: Anestesi och Intensivvård

Fristående kurser, sektionen för omvårdnad

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör
08-524 837 91

Specialistsjuksköterskeprogrammen: Barn och Ungdom, Psykiatri

Forskarutbildningsstöd, Implementation Science

Titti Svanljung

Utbildningsadministratör
08-524 881 94

Sjuksköterskeprogrammet: T1

Anna Söderberg

Utbildningsadministratör
08-524 838 46

Sjuksköterskeprogrammet: T2

Specialistsjuksköterskeprogrammen: Medicin och Kirurgi

KUSSK

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör

Sjuksköterskeprogrammet: T4

Specialistsjuksköterskeprogrammen: Onkologi

Fristående kurser, sektionen för omvårdnad

Marie-Charlotte Wretlind

Utbildningsadministratör

Kursakter, Arkivering

Utbildningshandläggare

Marie Aho Huotari

Utbildningshandläggare UN NVS, fysioterapeutprogrammet och SKUFF

Anna-Carin Isacsson

Utbildningshandläggare UN NVS, specialistsjuksköterskeprogrammen, fristående kurser och uppdragsutbildning

Anna Malmborg

Utbildningshandläggare specialistsjuksköterskeprogrammen och arbetsterapeutprogrammet

Anette Stålbalk

Utbildningshandläggare sjuksköterskeprogrammet, KUSSK och NVS IK

Anna Söderberg

Utbildningshandläggare specialistsjuksköterskeprogrammen

Postadress och besöksadress

Karolinska Institutet
Utbildningskansliet NVS
Alfred Nobels allé 23, korridor D2
141 83 Huddinge