Skip to main content

Utbildningskansliet NVS

På Utbildningskansliet NVS arbetar programstudievägledare och programhandläggare med övergripande verksamhet för de program som NVS är ansvarig för.

Vi arbetar med studentrelaterade frågor, vi sköter reservantagning och genomför uppföljning av både ekonomi och kvalitet inom våra utbildningsprogram. Vi arbetar nära Utbildningsnämnden NVS och förbereder underlag och verkställer beslut som nämnden tar. Vi arbetar även med viss handläggning inom fristående kurser och uppdragsutbildning.

Kontakta oss vid frågor om tillgodoräknanden, studieavbrott, studieuppehåll, återupptag av studier och övriga frågor som gäller följande utbildningsprogram:

Vi som arbetar vid Utbildningskansliet NVS

Postadress och besöksadress

Karolinska Institutet
Utbildningskansliet NVS
Alfred Nobels allé 23, korridor D2
141 83 Huddinge