Utbildningskansliet NVS

På Utbildningskansliet NVS arbetar studievägledare och programhandläggare med övergripande verksamhet för de program som NVS är ansvarig för. Vi har en bred verksamhet och arbetar inom programmen med allt från olika studentrelaterade frågor, reservantagning, kvalitetsuppföljning, uppdatering av styrdokument till utbildningsuppdragens ekonomi med budget och uppföljning.

Kontakta oss vid frågor om tillgodoräknanden, studieavbrott, studieuppehåll, återupptag av studier  och övriga studentfrågor inom följande utbildningsprogram:

 

Vi som arbetar vid Utbildningskansliet NVS är

Marie Aho HuotariUtbildningshandläggare
Christine CarlstedtStudievägledare
Annika LarssonStudievägledare
Elisabet LindholmSamordnare
Inna OsadtjajaStudievägledare
Anna SillénHandläggare
Anette StålbalkHandläggare
Sofie WallerströmHandläggare

Postadress och besöksadress

Karolinska Institutet
Utbildningskansliet  NVS
Alfred Nobels allé 23, korridor D2
141 83 Huddinge