Sektionen för omvårdnad

Sektionen för omvårdnad vid Karolinska Institutet bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och forskning i syfte att utveckla framtidens vård och omsorg.  

Professor Ann Langius-Eklöf

"Jag är stolt över att leda sektionen för omvårdnad. Ämnet omvårdnad på KI är högt rankad i världen och även bland studenterna."