Omdömen från tidigare studenter i Forskarskolan i allmänmedicin

Tidigare studenter berättar om sina erfarenheter av forskarskolan.

Porträtt av Joel Freilich
Joel Freilich. Foto: Christian Rosvall.

Joel Freilich, specialist i allmänmedicin, licentiat 

Forskarskolan gav mig jättemycket. Det var berikande att vara en del av ett tvärprofessionellt forskningssammanhang, att följa varandras projekt och ha spännande diskussioner. Jag fick vänner för livet och grupptillhörigheten gjorde att vi både under Forskarskolan och efteråt har kunnat glädjas åt varandras framgångar. Det var ett tillåtande klimat där man vågade testa olika saker och verkligen uppmuntrade varandra.

Porträtt av Hanna Dubois
Hanna Dubois. Foto: Peter Cohn.

Hanna Dubois, specialistsjuksköterska i akutsjukvård, doktorand 

Forskarskolan gav mig kunskaper som jag inte tror att jag fått om jag gått fristående kurser. Jag fick lära mig metoder utöver dem som ingår i mitt eget avhandlingsprojekt vilket har gett mig en breddad bild om vad forskning är. Även det sociala sammanhanget i Forskarskolan var jätteviktigt. Vi lärde känna varandra och kunde lära både med och av varandra. Det var gynnsamt för lärandet där och då, men jag har även fått nya kontakter som jag uppskattar. Att lära känna andra doktorander gav mig en ökad förståelse för doktorandrollen, och en insikt att mina utmaningar delas av många andra. Jag vill varmt rekommendera Forskarskolan!

Porträtt av  John Ressman
John Ressman. Foto: Privat.

John Ressman, leg. fysioterapeut, doktorand 

Denna utbildning var nog den mest genomtänkta och roligaste utbildning jag gjort i hela mitt liv. Kursen var enormt motiverande och praktiskt lagd då den inte enbart fokuserade på den teoretiska kunskapen du som forskare "måste ha", utan även tog med engelska skrivkurser, övningar i presentationsteknik, och kurser i anslagsansökningar. I det stora hela en röd tråd genom hela utbildningen där jag hela tiden kunde använda min egen forskning som underlag. Vill starkt rekommendera denna utbildning.

Porträtt av Ulrika Wallbing
Ulrika Wallbing. Foto: Alexander Kenney.

Ulrika Wallbing, fysioterapeut, doktorand 

Alla moment i Forskarskolan var anpassade för att vi skulle kunna använda det i vår egen forskning och jag fick konkret, praktisk, och teoretisk kunskap som jag direkt har kunnat använda. Jag uppskattade att det var en progression i upplägget, där vi tillsammans fick samma grundkunskaper och som vi under senare kurser fördjupade. Det var även en trygghet att vi hade samma kursledare och flera återkommande föreläsare, samt en fin gruppdynamik där vi stöttade och hjälpte varandra så att ingen behövde sitta ensam med sina frågor.

Porträtt av Sandra af Winklerfelt Hammarberg
Sandra af Winklerfelt Hammarberg. Foto: Karin Nordin

Sandra af Winklerfelt Hammarberg, specialist i allmänmedicin, doktorand

Forskarskolan i allmänmedicin förmedlade inte bara en gedigen och bred kunskapsbas nödvändiga för doktorandstudierna, utan även gemenskap, glädje och nyfikenhet - som jag tror är nog så viktigt för att vilja och orka fortsätta när man möter motgångar, som man gör i forskning.

Porträtt av Nazmije Kelmendi
Nazmije Kelmendi. Foto: Annica Karlsson.

Nazmije Kelmendi, distriktssköterska, doktorand 

Forskarskolan i allmänmedicin gav mig en bra introduktion med grundläggande kunskap som alla blivande forskare bör kunna samt breddade min kunskap kring annan forskning än min egen. Det var också lärorikt att tillhöra en klass med olika professioner och få insyn i olika forskningsområden.

Karin Björklund, arbetsterapeut, med. dr. 

Forskarskolan gav mig både kunskaper och möjligheter att utmana mig själv utifrån nya perspektiv. Jag uppskattade särskilt blandningen av kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser, upplägget med koncentrerad undervisning under ett par veckor, och mixen av olika lärandeformer. Min avhandling innehåller främst kvalitativa studier, men kurserna om statistik gav mig goda kunskaper att kunna tolka forskning inom andra forskningsmetoder som jag haft stor nytta av.