Nedsatt muskelstyrka innebär ökad risk för covid-19 bland äldre

Forskare vid sektionerna för ARC respektive fysioterapi har genomfört en studie där man såg ett samband mellan nedsatt muskelstyrka och en ökad sannolikhet för covid-19-liknande symptom bland äldre, i synnerhet bland de allra äldsta.

Forskarna analyserade data från 904 personer i åldern ≥ 68 år från den befolkningsbaserade studien Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K). Covid-19-liknande symtom bedömdes genom telefonintervju under mars-juni 2020 och inkluderade feber, hosta, halsont och/eller förkylning, huvudvärk, smärta i muskler, ben och leder, förlust av smak och/eller lukt, andningssvårigheter, bröstsmärta, gastrointestinala symtom och ögoninflammation. Muskelstyrka, gånghastighet och fysisk aktivitet undersöktes 2016–2018 genom objektiv testning. Data analyserades med hjälp av logistiska regressionsmodeller i hela kohorten och stratifierat efter ålder.

Under det första utbrottet av pandemin utvecklade 325 (36%) individer covid-19-liknande symtom. De med långsammare resultat i uppresningstestet hade en oddskvot på 1,5 (95% konfidensintervall 1,1–2,1) för att uppvisa covid-19-liknande symtom jämfört med bättre presterande, efter justering för potentiella förväxlingsfaktorer. Sambandet var ännu högre bland personer i åldern ≥ 80 år.

Slutsatsen blev att nedsatt muskelstyrka, en möjlig indikator på skörhet, kan göra äldre personer mer mottagliga för att utveckla covid-19-liknande symtom, särskilt bland de allra äldsta.

Publikationen

Associations of pre-pandemic levels of physical function and physical activity with COVID-19-like symptoms during the outbreak.
Saadeh M, Calderón-Larrañaga A, Vetrano DL, von Rosen P, Fratiglioni L, Welmer AK
Aging Clin Exp Res 2022 Jan;34(1):235-247

AW
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2023-11-22