Forskningsfokus på äldres hälsa

Vid sektionen för fysioterapi är det flera forskare som fokuserar på äldres hälsa. Forskningen handlar om effekter av fysisk aktivitet och träning för olika grupper av äldre personer och i olika sammanhang som t ex hemma-boende, på sjukhus och äldreboenden. Forskning pågår också om screening av fallrisk, där nedsatt balans och behov av hjälp i vardagen med dagliga aktiviteter är viktiga riskfaktorer.

Egen och andras forskning visar tydligt att fysisk aktivitet och träning minskar risken för att drabbas av olika sjukdomar, att bibehålla eller förbättra sin fysiska kapacitet, som i sin tur gör att vi kan vara självständiga i våra dagliga aktiviteter och ökar välbefinnandet samt minskar risken för fall. Forskningen visar också att inaktivitet och stillasittande ökar risken för att behöva hjälp i vardagen med dagliga aktiviteter. Vidare påverkar fysisk inaktivitet innan en fallolycka, hjälpbehovet på lång sikt.

Under nuvarande kris behöver man fundera på hur man kan hålla igång sin fysiska aktivitetsnivå och förutom att man rekommenderar att fortsätta ta promenader så finns det flera möjligheter att träna inomhus. Nedan ger vi några tips på detta:

Korta träningspass

En fysioterapeut inom region Gotland har spelat in korta träningspass.
 

Säkra steg

Det finns en app som innehåller övningar som är bra för att minska risken för fall. Appen heter Säkra steg och den kan man kan ladda ner kostnadsfritt. Appen ingår i en studie och om du kan tänka dig att ingå i studien får du tillgång till olika övningar. 

Övningar för att minska fallrisken

En annan app som heter Otago classic kan laddas ner från Google play, där får man också tips om övningar som är bra för att minska risken för fall.
 

Social samvaro på nätet

Forskning från såväl vår sektion som andra grupper visar också att social samvaro har betydelse för flera aspekter av hälsan, som att bibehålla minnesfunktioner och minska risken för fallolyckor och hjälpberoende.

SPF Seniorerna tipsar om digitala aktiviteter i corona-tider, bland annat om social samvaro på nätet.

 

Elisabeth Rydwik, docent och lektor

Anna-Karin Welmer, docent och lektor

Sektionen för fysioterapi

Kathrin Dellblad
2023-03-29