Nationell plattform för fysioterapeuter om Covid-19

Malin Nygren-Bonnier och Anna Svensson-Raskh, vid sektionen för fysioterapi, NVS, har medverkat till att ta fram en nationell plattform för information och erfarenhetsutbyte kring det nya coronaviruset och Covid-19. Plattformen, som är ett samarbete mellan universiteten, universitetssjukhusen, förbundet Fysioterapeuterna och sektionen andning och cirkulation i Sverige, kommer att uppdateras kontinuerligt.

Vem kom på idén till att göra plattformen?

– Det var jag tillsammans med min doktorand Anna Svensson-Raskh (också specialist inom IVA) och bihandledare Monika Fagevik Olsén, professor Sahlgrenska Universitetssjukhuset som kände att det fanns ett starkt behov ute hos våra kollegor i landet att ha en gemensam kunskapsplattform, säger Malin Nygren-Bonnier, docent i fysioterapi och chef för sektionschef för sektionen för fysioterapi vid NVS, med mera*.

– Vi tre hade fått frågor, kollegorna på sjukhusen samt vårt förbund Fysioterapeuterna och sektionen för andning och cirkulation hade också fått väldigt många frågor, fortsätter hon. Det var också flera parallella spår och många mail, så därför kom vi på att det bästa var om vi kunde samla allt på ett ställe. Gärna på ett enkelt sätt och att vi själva också skulle kunna uppdatera kontinuerligt. Det var då vi kom på att vi kunde använda lärplattformen Canvas och helt enkels skapa en offentlig ”kurs”. Vi har byggt olika moduler där vi samlar dokument, filmer och länkar.

Hur fort har ni byggt den? 

– När vi verkligen satte igång så tog det en vecka tills vi öppnade sidan. Sedan kommer vi uppdatera efterhand då vissa rekommendationer ändras.

Hur många har varit involverade förutom ni tre? 

– Plattformen bygger på ett erfarenhetsutbyte och att alla som kan delar med sig, så jag skulle säga att det är väldigt många kollegor från olika sjukhus som bidragit med material till plattformen, poängterar Malin.

Har ni bett om material eller har fysioterapeuter runt om känt till detta arbete och spontant bidragit? 

– Lite samma som ovan, ja, vi har efterfrågat och också vetat om att det har varit en del pågående arbete på sjukhusen med att ta fram material

Kan den ha ett fortsatt liv efter Corona på något sätt? 

– Ja, det är bra om vi kan ta vara på det som vi har samlat och kanske ha med det som något kursmoment längre fram.

Därför behövs fysioterapeuterna i arbetet med Covid-19-patienter

Som fysioterapeut är man en del av teamet. Vi jobbar mycket med lägesändringar och mobilisering. När patienterna är på IVA jobbar vi i team med att vända till och från bukläge för de som behöver. När patienterna är vakna så börjar vi mobilisering och träning av fysisk funktion och att t.ex. får bort slem om patienterna har det. I rehabiliteringen efter genom hela vårdkedjan så jobbar vi aktivt med att förbättra den fysiska funktionen och andningsfunktionen så att de snabbare kan återhämta sig.

* Malin Nygren-Bonnier

är docent i fysioterapi och sektionschef på sektionen för fysioterapi, institutionen NVS, KI. Hon har också en förenad anställning som lektor och sjukgymnast med medicinska enheten arbetsterapi och fysioterapi på Karolinska universitetssjukhuset där hon också är FoU-ansvarig under Hälsoprofessionerna. Hon leder forskargruppen ”Fysisk aktivitet och träning för hälsa i ett livslångt perspektiv" och hennes eget forskningsområde handlar om fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion och hur man kan påverka andningsfunktion och även fysisk funktion, vilket kan vara viktig att utvärdera hos patienter med Covid-19.

Profile image

Malin Nygren-Bonnier

Lektor/Fysioterapeut
Annika Clemes
2023-08-09