Kurser och aktiviteter inom forskarskolan

Som doktorand i forskarskolan så ingår obligatoriska kurser motsvarande 16,5 hp och aktiviteter såsom seminarier och doktorand- och handledardagar. Kurserna och aktiviteterna är anpassade till forskarskolans forskningsområde

Doktorander inom Mälardalsområdets forskarskola i vårdvetenskap följer i övrigt de riktlinjer för forskarutbildning som finns vid det lärosäte man är registrerad vid.

Obligatoriska kurser

De flesta av kurserna är planerade under de första två åren av forskarutbildningen. Till de första kurserna vårterminen 2024 antas doktorander från Forskarskolan automatiskt.

Nedan beskrivs de obligatoriska kurserna.

Anmälan för kurs Introduction to qualitative methods är nu öppen på följande länk: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/for_doktorander/kurs1243.html

Obligatoriska kurser
Kurs ECTS (Hp) Termin Kursperiod Universitet
Healthcare science – conceptual foundations 1,5 VT-24 24/jan - 31/jan/2024 Karolinska Institutet
Research ethics 1,5 VT-24 19-23/feb/2024 Uppsala universitet
Basic course in medical statistics 3 HT-24 Prel. 23/sep - 4/okt/2024 Karolinska Institutet
Introduction to qualitative methods 3 HT-24 28-30/okt - 18/nov/2024 Uppsala universitet
Research communication in health science 1,5 VT-25 Mälardalens universitet
Methods for systematic literature review 4,5 VT-25 Sophiahemmet Högskola
Introduction to teaching in higher education 1,5 HT-25 Karolinska Institutet

Aktiviteter

Nedan beskrivs aktiviteter som anordnas av forskarskolan

Aktiviteter inom forskarskolan
Aktivitet Datum
Kick-off för doktorander och huvudhandledare 4-5 december 2023
Doktorand- och handledardag 2024 26 augusti 2024
MH
Innehållsgranskare:
Chris Bengtsson
2024-04-08