Forskarutbildning på sektionen för allmänmedicin och primärvård

Sektionens forskarutbildning består av doktorander med förankring inom allmänmedicin och primärvård. En gång per månad har sektionen en forskareftermiddag för doktorander och forskare med doktorandpresentationer, journal club, undervisning och inspirationsföreläsningar. Sektionen ansvarar för forskarskolan i allmänmedicin och primärvård, som är en av KI:s kliniska forskarskolor.

Forskarskola i allmänmedicin och primärvård

Forskarskolan som drivs av sektionen för allmänmedicin och primärvård är en av Karolinska Institutets kliniska forskarskolor och är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. Forskarskolan riktar sig till doktorander som är kliniskt verksamma inom primärvården eller som har projekt som är av relevans för primärvården. Samarbetet med Region Stockholm innebär att forskarskolan ersätter 12 doktoranders kliniker med ett lönekostnadsbidrag under kursveckorna.

Kursperioder och kursinnehåll

Forskarskolan ges med start vartannat år, där nästa omgång påbörjas hösten 2022. Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår under två år, uppdelat på 2+2 veckor per termin.

Planerade kursveckor: 

  • VT 2021: Vecka 11, 12, 17 och 18
  • HT 2021: Vecka 41, 42, 47 och 48
  • VT 2022: Vecka 11, 12, 17 och 18

Kontakt

Maria Flink

Kursansvarig, forskarskolan i allmänmedicin
070-2788357

Axel, Carl Carlsson

Studierektor, forskarskolan i allmänmedicin