Forskarutbildning på sektionen för allmänmedicin och primärvård

Andreas Rydell

Forskning om lungfunktionsnedsättning och kardiovaskulär sjukdom

Huvudhandledare: Johan Ärnlöv

Disputerade doktorander

2020

 

Forskarskola i allmänmedicin och primärvård

Forskarskolan som drivs av Sektionen för allmänmedicin och primärvård är en av Karolinska Institutets kliniska forskarskolor och är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. Forskarskolan riktar sig till doktorander som är kliniskt verksamma inom primärvården eller som har projekt som är av relevans för primärvården. Samarbetet med Region Stockholm innebär att Forskarskolan ersätter 12 doktoranders kliniker med ett lönekostnadsbidrag under kursveckorna.

Kursperioder och kursinnehåll

Forskarskolan ges med start vartannat år, där nästa omgång påbörjas hösten 2020. Utbildningsprogrammet omfattar sammanlagt 16 veckor heltidsstudier (24 hp) och pågår under två år, uppdelat på 2+2 veckor per termin.

Kursveckor för HT2020: vecka 41, 42, 47 och 48; och för VT 2021: vecka 11, 12, 17 och 18.

Kontaktpersoner

Maria Flink

Kursansvarig forskarskolan i allmänmedicin
070-2788357

Axel, Carl Carlsson

Studierektor för forskarskolan i allmänmedicin