SweMaMi - Vill du hjälpa oss att förstå hur bakteriefloran påverkar hälsan under graviditeten?

This page in English

Alla akvareller på denna sida är av Ina Schuppe Koistinen

Det finns en enorm mängd bakterier på och i våra kroppar. Sedan några år tillbaka har man kunnat kartlägga dessa bakterier med nya forskningsmetoder. De flesta bakterierna är goda och viktiga för vår hälsa och välbefinnande.

Med SweMaMi-projektet vill vi studera bakteriefloran under graviditeten och hur denna är kopplad till hälsa och sjukdom hos blivande mammor och deras barn. Förhoppningen är att i framtiden kunna bättre förebygga för tidiga förlossningar och andra graviditetskomplikationer.

Alla akvareller på denna sida av Ina Schuppe Koistinen