SweMaMi - Jag vill veta mer

Varför studera just bakteriefloran?

Bakterier finns på hela kroppen, bland annat i tarmen, munnen och slidan. Mammans bakterieflora, också kallad det maternella mikrobiomet, tros ha viktiga effekter för mammans och barnets hälsa. Den har associerats med för tidig födsel, havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes och överdriven viktökning under graviditet som alla är vanliga och allvarliga komplikationer i samband med graviditet. Flera faktorer tros påverka detta samband, bland annat läkemedelsanvändning (t.ex. antibiotika), livsstil och kost.

Varför ska jag delta?

Det är bara under de senaste åren man kunnat kartlägga mikrobiomet som vi människor har i våra kroppar. En del mindre studier tyder på att mikrobiomet kan ge viktig information om hälsa, men väldigt få studier finns på specifikt kvinnors hälsa. Det vill vi nu ändra på och därför ber vi om din hjälp! Din medverkan har stor betydelse och som tack kommer vi att skicka en liten överraskning vid det sista provtagningstillfället. Dessutom så kommer du att få en uppdatering om de nyaste forskningsresultaten på SweMaMis hemsida.

Vad visar tidigare studier?

Huvuddelen av befintliga studier av bakteriefloran under graviditeten baseras på relativt små studiepopulationer och på grund av den stora variation som finns i bakterieflorans sammansättning är det fortsatt oklart hur en hälsosam och ohälsosam bakterieflora skiljer sig från varandra. Därför är syftet med detta projekt att utvärdera sambandet mellan det maternella mikrobiomet under och efter graviditet och risken för komplikationer för mamma och barn.

Hur går studien till?

Bakterieprover och enkätsvar kommer att samlas in från 2500 gravida kvinnor i Sverige under graviditetsvecka 10-19, graviditetsvecka 28-30 och 6-10 veckor efter beräknat förlossningsdatum. All data kopplas sedan samman med svenska hälsoregister i kombination med förlossningsjournaldata. Detta kommer möjliggöra tillförlitlig utvärdering av komplikationer för mamma och barn med hänsyn till potentiella inverkande faktorer i form av bl.a. livsstilsfaktorer och läkemedelsanvändning.

Finns det några risker med att delta?

Mikrobiell provtagning är en procedur som är av låg risk för kvinnan och sannolikt ingen risk för det ofödda barnet, samt medför inget eller endast minimalt och övergående obehag. Eftersom proceduren för provtagning är såpass enkel att genomföra, skulle den i framtiden kunna bli ett effektivt screeningsverktyg för gravida kvinnor att identifiera en ohälsosam bakterieflora. Därför tror vi att vår forskning kommer ha stor betydelse för många familjer framöver.

Detta låter intressant, hur kan jag vara med?

Vi har redan stängt för rekrytering, men tack för visat intresse! Hitta vår första artikel här

UG
Innehållsgranskare:
Unnur Gudnadóttir
2023-11-16