SweMaMi - Hur påverkar bakteriefloran hälsan under graviditeten?

Sedan några år tillbaka har bakterier på och i kroppen kunnat kartläggas med nya forskningsmetoder. De flesta bakterierna är goda och viktiga för vår hälsa och välbefinnande. SweMaMi-projektet studerar bakteriefloran under graviditeten och hur denna är kopplad till hälsa och sjukdom hos blivande mammor och deras barn. Förhoppningen är att i framtiden kunna bättre förebygga för tidiga förlossningar och andra graviditetskomplikationer.

Alla akvareller på denna sida av Ina Schuppe Koistinen

Nyheter