SweMaMi artiklar

Här hittar du alla publicerade SweMaMi artiklar

Illustration av Ina Schuppe Koistinen
Illustration av Ina Schuppe Koistinen

Pre-pregnancy complications - associated factors and wellbeing in early pregnancy: a Swedish cohort study

BMC Pregnancy and Childbirth, 2023

I vår senaste artikel använde vi data från alla som fyllde in det första frågeformuläret. Vi tittade på kvinnor som tidigare hade upplevt vad vi kallar ”pre-pregnancy complications”:

  • Återkommande graviditetsförlust (> 3)
  • Det tog mer än 1 år att bli gravid
  • Behövde artificiell reproduktionsteknik (t.ex. IVF).

Många av dessa individer har inga förklaringar till varför de har problem med att bli gravida eller hålla sig gravida.

Vi tittade på riskfaktorer för att uppleva dessa ”pre-pregnancy complications”, och fann att förutom tidigare kända riskfaktorer (t.ex. endometrios och övervikt) att vissa mediciner var också riskfaktorer. Dessutom löpte dessa kvinnor högre risk att uppleva komplikationer och depression under sin nuvarande graviditet. Att forska om ofrivillig barnlöshet och komplikationer kring graviditet är väsentligt, för att kunna identifiera individer som har högre risk för problem och ge dem det stöd de behöver.

Cohort profile: the Swedish Maternal Microbiome project (SweMaMi) - assessing the dynamic associations between the microbiome and maternal and neonatal adverse events

BMJ Open, 2022

Vi har nu publicerat den första SweMaMiartikeln, som ni hittar här.

Artikeln beskriver vår studie, som syftar till att undersöka mammans mikrobiom under graviditeten och hur det är associerat med olika graviditetsutfall och barnets hälsa längre fram.

Gravida kvinnor (före vecka 20) bjöds in att delta i studien 2017-2021 med att besvara 2 enkäter under graviditet och 1 efter förlossning och att i samband med detta ta prover för att undersöka mikrobiomet i tarm, vagina och saliv. När barnet är fött lämnas prov från barnets avföring. Deltagarna besvarade frågor om sin allmänna, mentala och reproduktiva hälsa samt en del frågor om kost och livssituation.

Totalt rekryterades 5193 kvinnor (5439 graviditeter) från hela Sverige till studien - över 200 kvinnor deltog 2 gånger och hela 3141 kvinnor lämnade alla prover. SweMaMi-kvinnorna skiljer sig något jämfört med alla kvinnor som fått barn i Sverige med lite fler kvinnor med universitetsutbildning, fler i åldersgruppen 30-34 år och färre tobaksrökare. Andelen förstföderskor var drygt 40%, ungefär som i Sverige i stort.

Som ni säkert vet kommer vi med SweMaMi-studien att undersöka hur mikrobiomet ser ut under olika delar av graviditeten och efter förlossning samt hos barnet. Proverna analyseras så att man kan se vilka bakterier som finns och om det är relativt många eller färre typer av mikroorganismer. Vi vill framförallt undersöka hur mikrobiomet kan kopplas till hälsa under graviditet eller komplikationer som förtidig förlossning eller högt blodtryck och till barnets hälsa på lång tid.

Tack till alla som deltagit, vi ser fram emot att rapportera mer när vi får fler resultat!

UG
Innehållsgranskare:
Unnur Gudnadóttir
2024-06-12