SweMaMi - Jag vill vara med

Vi har redan stängt för rekrytering, men tack för visat intresse!

 

Målet med vår studie är att inkludera och följa upp 2500 gravida kvinnor över hela Sverige. Du deltar på ett enkelt sätt hemifrån, utan att behöva komma till en mottagning eller åka en extra gång till din mödravårdcentral!

Genom att besvara första frågeformuläret påbörjar du ditt deltagande i studien. Du kan svara på enkäterna på svenska eller engelska, där du besvarar några frågor om exempelvis mediciner, hälsa och kostvanor. Därefter skickar vi provtagningsmaterial hem till dig.

Frågeformulär 1 - Avslutad

Innan vecka 19 av din graviditet (tar ungefär 20 minuter)

Frågeformulär 2 - Avslutad

Vecka 28-30 av din graviditet, om du inte fått barn än

Frågeformulär 3 - Avslutad

6-10 veckor efter beräknat förlossningsdatum

SweMaMi - I want to participate

Frågeformuläret fylls i vid tre tidpunkter: innan graviditetsvecka 19, graviditetsvecka 28-30 och 6-10 veckor efter beräknat förlossningsdatum. När du har svarat på frågeformuläret vid respektive tillfälle kommer provtagningsmaterial och instruktioner skickas hem till dig. Vi bifogar ett kuvert med porto och önskar att du skickar in proverna till vårt laboratorium inom en vecka.

I detta projekt tar du prover från saliv, från slidan och från avföring. Proverna tar du i lugn och ro hemma, det tar sammanlagt 5-10 minuter. Vid det sista provtagningstillfället kommer vi även be dig samla lite avföring från ditt barn (från barnets blöja). Du kommer behöva svara på frågor tre gånger och ta prover tre gånger.

All provtagning före och efter graviditet är utan kända risker för dig eller ditt barn. Provtagningen gör inte ont men kan kännas obekvämt eller obehagligt en kort stund.

 

Patientinformation

Kan ditt mikrobiom bidra till en normal graviditet och förlossning? (pdf)

UG
Innehållsgranskare:
Unnur Gudnadóttir
2023-11-16